-+=

Мэдээ, мэдээлэл

Онцлох мэдээ

ЭРЭЛЧ НОХОЙ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЧАДАМЖИЙНҮНЭЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ АВЛАА

ЭРЭЛЧ НОХОЙ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЧАДАМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ АВЛАА Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтээс “Чадамжийн үнэлгээний ажилтан бэлтгэх сургалт”-ыг 2024 оны 04 дүгаар сарын 04-09-ний

Дэлгэрэнгүй »

МОНГОЛ УЛСАД МОДНЫ СУУЛГАЦ, БУТ, СӨӨГ ИМПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

МОНГОЛ УЛСАД МОДНЫ СУУЛГАЦ, БУТ, СӨӨГ ИМПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилготойгоор 2021

Дэлгэрэнгүй »

Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний давтан сургалтад суралцаж байгаа суралцагчдад “Авлигын шалтгаан, хор хөнөөл”, “Авлигын гэмт хэргийн хуульчлагдсан байдал” сэдэвт сургалтад хамрууллаа

Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний давтан сургалтад суралцаж байгаа суралцагчдад “Авлигын шалтгаан, хор хөнөөл”, “Авлигын гэмт хэргийн хуульчлагдсан байдал” сэдэвт сургалтад хамрууллаа Гаалийн ерөнхий газар, Авлигатай тэмцэх газартай

Дэлгэрэнгүй »
BUY NOW