-+=

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хүсэлт өгөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг

1. Импортын эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

2. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ИМПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ ИМПОРТЛОХ, ЭКСПОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ, ТЭЭВЭРЛЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

4. МОНГОЛ УЛСААС БНХАУ-Д СҮҮ СҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ ПРОТОКОЛ

5. ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ИМПОРТЛОХ ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧИГ

6. БНХАУ-Д МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ ААН-ИЙН НЭРС

7. “БНХАУ-Д МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ, ХҮСЭЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЖУРАМ, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСУУД” 

8.  БНХАУ-руу ИМПОРТЫН САМАР БОЛОН ТҮҮНИЙ ҮРИЙГ ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ГАДААДЫН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БҮРТГЭХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

9.ТУРК УЛСААС МОНГОЛ УЛСАД НОХОЙ, МУУРНЫ ХООЛ ИМПОРТЛОХ БОЛОМЖТОЙ ААН-ИЙН НЭРС

10. ОХУ-ААС МОНГОЛ УЛСАД НОХОЙ, МУУРНЫ ХООЛ ИМПОРТЛОХ БОЛОМЖТОЙ ААН-ИЙН НЭР

11. ЯПОН УЛСААС МОНГОЛ УЛСАД ҮХРИЙН МАХ, ЗАГАС, ДАЛАЙН ГАРАЛТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ГАХАЙН МАХ, ЗАГАСНЫ ХООЛ ТЭЖЭЭЛ
ИМПОРТЛОХ БОЛОМЖТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ

12. ИТАЛИ УЛСААС МОНГОЛ УЛСАД НОХОЙ, МУУРНЫ ХООЛ ИМПОРТЛОХ БОЛОМЖТОЙ ААН-ИЙН НЭРС

13.БНСВУ-ААС МОНГОЛ УЛСАД ТАХИАНЫ МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ИМПОРТЛОХ БОЛОМЖТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

14. ОХУ-ААС УЛААНБУУДАЙН ГУРИЛ ИМПОРТЛОХ БОЛОМЖТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖНИЙ НЭР

15.БНХАУ-Д УЛАМЖЛАЛТ ЭМИЙН ТҮҮХИЙ ЭД БОЛОХ УРГАМАЛ, УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, МАТЕРИАЛЫГ ЭКСПОРТЛОХ ХҮСЭЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

BUY NOW