mn GB
Mobile menu

ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУД, ХӨГЖИЖ БУЙ ЖИЖИГ АРЛУУДЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТАД ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГИШҮҮН ОРНУУДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЗҮҮЛЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГАА ХУВААЛЦЛАА

OHRLLS gallery2

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд, хөгжиж буй жижиг арлуудын дээд хэмжээний уулзалт 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдлаа. Энэхүү дээд хэмжээний уулзалтад Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд, хөгжиж буй жижиг арлууд, дамжин өнгөрөх болон өндөр хөгжилтэй улс орны төлөөлөл, банк санхүүгийн байгууллага, бусад олон улсын байгууллага, хувийн хэвшлийн түнш байгууллагуудын 70 гаруй төлөөлөгчид оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй: ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУД, ХӨГЖИЖ БУЙ ЖИЖИГ АРЛУУДЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТАД ДЭЛХИЙН...

ДХБ-ААС МОНГОЛ УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГЫГ ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭВ

DSC 1788

Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын гишүүн болсноор үндэсний хэмжээнд гадаад худалдааны бодлого, хэрэгжилтийг тус байгууллагаас гаргасан бодлогын баримт бичгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага бий болсон. ДХБ-аас гишүүн орнуудын эдийн засгийн хөгжлөөс хамаарч худалдааны бодлогыг тодорхой хугацаанд хянан үзэж, Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр болон бусад гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг үнэлж, дүгнэн, хугацаатай үүрэг өгч ирсэн юм.

Дэлгэрэнгүй: ДХБ-ААС МОНГОЛ УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГЫГ ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭВ

ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТАВДУГААР ХУРАЛДААН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

File 002

Монгол Улс ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрт 2016 онд нэгдэн орж, уг хэлэлцээр 2017 онд хүчин төгөлдөр болсноор худалдааг хөнгөвчлөх асуудал үндэсний хэмжээнд анхаарал хандуулах асуудлын нэг болсон. Анх хэлэлцээрт нэгдэн орох үед Монгол Улсын үүрэг амлалт 23.5 хувьтай байсан бол өнөөдрийн байдлаар хэлэлцээрийн хэрэгжилт 56.3 хувьтай байна.  

Дэлгэрэнгүй: ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ...

2020 ОНЫ “ЗЭРЛЭГ АМЬТАН УРГАМЛЫН ШИЛДЭГ ХАМГААЛАГЧ”-ИЙГ ТОДРУУЛЛАА

DSC 1757

     Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэгээс эрэлч нохойтой ажилладаг гаалийн улсын байцаагч нарын зэрлэг амьтны хууль бус худалдаатай тэмцэхэд оруулж буй хувь нэмрийг урамшуулах зорилгоор “Зэрлэг амьтан ургамлын шилдэг хамгаалагч” өргөмжлөл бүхий 2000 фунт стерлингтэй тэнцэх мөнгөн шагналыг олгодог. Тус шагналын 2020 оны эзнээр Гаалийн Ерөнхий Газрын Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагч Г.Ууганбаяр тодорсон байна. 2020 онд Г. Ууганбаяр нийт 9 хэрэг илрүүлсний 3 нь эрүүгийн, 6 нь захиргааны чанартай хэрэг байснаас 5 нь зэрлэг амьтны эд эрхтэнтэй холбоотой зөрчлүүд байв.

Дэлгэрэнгүй: 2020 ОНЫ “ЗЭРЛЭГ АМЬТАН УРГАМЛЫН ШИЛДЭГ ХАМГААЛАГЧ”-ИЙГ ТОДРУУЛЛАА

МОНГОЛЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

ad.banner 1

   Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр” 2017 онд хэрэгжиж эхэлснээр уг хэлэлцээрт нэгдэн орсон улс орон бүр худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр онцгой анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд гаалийн байгууллага нь уг хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд голлох үүрэг гүйцэтгэж байгаа билээ.

Дэлгэрэнгүй: МОНГОЛЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

МЭНДЧИЛГЭЭ

international customs day 2021   

   Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг Монголын гаалийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүн Та бүхэнд “Олон улсын гаалийн өдөр”-ийн баярын мэндийг дэвшүүлье.

Дэлгэрэнгүй: МЭНДЧИЛГЭЭ

ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН “ДАТА МОДЕЛ”-ИЙН ШИНЭ ХУВИЛБАР ГАРЛАА (DM version 3.10.0)

data

Дэлхийн Гаалийн Байгууллага (ДГБ)-ын Дата Модел төслийн баг (DMPT) “Дата Модел”-ийг хөтөлж, шинэчилсэн хувилбарыг гаргах үүрэгтэй ажилладаг. Дата моделийн техникийн үйлчилгээний үйл явцыг холбогдох үйлчилгээний журмын дагуу явуулж, ДГБ-ын Дата моделийн хэрэглэгчид, Тухайлбал, ДГБ-ын гишүүд, түнш орны Засгийн газрын байгууллага, бусад олон улсын байгууллагууд дата засварлах хүсэлтийг төслийн багт хянуулахаар өгөх боломж олгодог.

Дата Моделийн төслийн баг 2019-2020 онд гишүүдээс ирүүлсэн 33 дата засварлах хүсэлтийг хүлээн авч баталсан. Эдгээр бүх батлагдсан дата засварлах хүсэлтийг нэгтгэн “ДГБ-ын Дата модел 3.10.0 хувилбар”-ыг гаргалаа.

Энэхүү шинэчилсэн хувилбар (Version 3.10.0) нь 3дугаар хувилбарын ерөнхий давталт бөгөөд энэ нь гаалийн импорт/экспорт/дамжин өнгөрөх журмын өгөгдөл (дата)-ийн шаардлага, түүний дотор дижитал хамтын ажиллагааны дүрэм журмыг дэмжих үүднээс Нэг цонхны орчинд ажилладаг Гаалийн байгууллага болон түнш төрийн агентлагууд хамарсан болно.

Тиймээс ДГБ-ын Дата моделийн 3.10.0 хувилбарт худалдаа эрхлэгчдэд дүрэм журмын өгөгдөл (дата)-ийн шаардлагыг (импортын мэдүүлэг, ачааны мэдүүлэг, дамжин өнгөрөх мэдүүлэг гэх мэт Хувийн байгууллагаас Засгийн газарт (B2G) ирүүлдэг мэдүүлэг); цахим гэрчилгээ (лиценз, зөвшөөрөл, гэрчилгээ болон бусад төрлийн цахим баримт бичиг); хяналтын мэдэгдэл, эсхүл хариу (G2B; ба засгийн газар хоорондын мэдээлэл солилцоо (өөрөөр хэлбэл INTERGOV + G2G). Гуравдугаар хувилбарын нэг хэсэг болгон шинэ хувилбар нь өмнөх хувилбартайгаа уялдаатай хэвээр байна.

ДГБ-ын Дата моделийн талаарх нэмэлт мэдээллийг дараах холбоосоор авах боломжтой.

http://wcoomd.org/DataModel