mn GB
Mobile menu

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ГАРГАСАН ТУШААЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал

  2020 оны 06 сарын 10-ны байдлаар

Д/Д

Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр А тушаал

Хүний нөөцийн чиглэлээр

Б тушаал

1

Гаалийн хяналт шалгалтын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

63

Чөлөөний

71

2

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой

22

Буцалтгүй тусламж

21

3

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

7

Шинээр ажилд томилсон

26

4

Татварын орлогын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

7

Сэлгэн томилсон

132

5

Хуулийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой

3

Албан тушаал дэвшүүлсэн болон бууруулсан

49

6

Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

2

Бусад

22

 

Нийт

108

Нийт

327

Хүний нөөцийн хэлтэс