mn GB
Mobile menu

Гаалийн Ерөнхий Газрын дэргэдэх Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, Судалгааны Төв

Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв

Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газрын дэргэдэх Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв нь 1991 онд Сургалт Судалгааны Төв нэртэйгээр байгуулагдан, өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа нь өргөжин, өнөөдөр гаалийн байгууллагын хөгжлийн чиг хандлага, шинэ үеийн гаалийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн судалгааны ажил эрхлэх, арга зүйг боловсруулах, гаалийн ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх мөн гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, давтан сургах, гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах үндсэн чиг үүрэг бүхий сургалт,судалгаа, хэвлэл мэдээллийн нэгж болон ажиллаж байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧООН:

- 1996 онд “Сургалт, судалгааны төв”,
- 2001 онд “Гааль, эдийн засгийн коллеж”,
- 2005 онд “Гааль, эдийн засгийн дээд сургууль”,
- 2010 онд “Судалгаа, хөгжлийн төв”,
- 2016 онд “Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв”

Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв нь үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд гаалийн удирдах төв байгууллагын нэгж болон харьяа газар, хороодтой хамтарч баг бүрдүүлэн судалгаа хийх, түүнчлэн газар хороодыг судалгааны арга зүйн болон мэргэшлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан гаалийн хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг олон нийтэд сурталчилах, гаалийн байгууллагын хөгжил болон чадавхи, гадаад худалдааны асуудлаар гарын авлага, аргачлал, товхимол зэрэг бүтээл гаргаж хэвлүүлэх, нийтлүүлэх, Дэлхийн Гаалийн байгууллага, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага болон олон улсын бусад байгууллага, гадаад улс орнуудын гааль судлалын баримт бичиг, гаалийн хөгжил дэвшил, хяналтын арга ажиллагаатай холбоотой технологи, шинжлэх ухааны ололт амжилт, туршлагыг судлах зэргээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Өнгөрсөн хугацаанд 30 гаруй судалгааны бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага, олон арван эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж олны хүртээл болгосон.

Мөн аж ахуй нэгж, байгууллагын хүсэлтээр гаалийн үйл ажиллагаа, технологийн чиглэлээр захиалгат сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна.

ГААЛИЙН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР:

Дэлхийн гаалийн байгууллага нь гишүүн орнуудынхаа дотоодын хэрэгцээнд зориулан, гаалийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор 2003 оноос “Цахим сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Монголын гааль 2009 онд “ДГБ-ын цахим сургалтын модулийг Монгол улсын гаалийн байгууллагад суурилуулах хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурснаар монголын гаальчид эх хэл дээрээ, цахим хэлбэрээр, зайнаас тасралтгүй суралцах боломж бүрдсэн.


Хаяг: Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар, Баянгол дүүрэг, Тээвэрчдийн гудамж, Улаанбаатар-16051,
Утас: 70110895
Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.