mn GB
Mobile menu

Ажлын цаг

ОХУ-тай хиллэдэг боомтууд

Боомтын нэр

Ажиллаж байгаа эсэх

Цагийн хуваарь

Тайлбар

1

Цагааннуур

Тусгай хуваариар ажиллаж байгаа

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 сарын 23-ны өдрөөс эхлэн сар бүрийн хоёр, дөрөв дэхь долоо хоногт хуваарийн дагуу ажиллуулж зөвхөн шатахуун тээвэрлэх машин нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38-р тогтоолд заасны дагуу 2021 оны 2 дугаар сарын 23ыөдрөөс эхлэн малын тэжээлийг боомтоор нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн.

2

Боршоо

Тусгай хуваариар ажиллаж байгаа

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38-р тогтоолд заасны дагуу 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн боомтыг нээж, сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоногт зөвхөн шатахуун, малын тэжээл тээвэрлэх авто машиныг нэвтрүүлж байхаар шийдвэрлэсэн.

3

Тэс

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 сарын 16-ны өдрөөс 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хаасан.

4

Арцсуурь

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 сарын 16-ны өдрөөс 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хаасан.

5

Ханх

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 сарын 16-ны өдрөөс 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хаасан.

6

Сүхбаатар /төмөр замын/

Ажиллаж байгаа

Өдөр бүр 24 цагаар

Төмөр замын ачаа тээвэр хэвийн явагдаж байна.

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

7

Алтанбулаг

Тусгай хуваариар ажиллаж байгаа

 Тусгай хуваариар

Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38-р тогтоолд заасны дагуу 2021 оны 2 дугаар сарын 23ы өдрөөс эхлэн бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг улсын хил нэвтрүүлж, гадаадын ачаа тээвэрлэгчийг нутгийн гүнд оруулахгүйгээр чиргүүлийг хилийн хяналт шалгалтын бүсэд дотоодын тээвэрлэгчид шилжүүлэх замаар тээвэрлэлтийг зохион байгуулж байхаар шийдвэрлэсэн. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

8

Ульхан

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 сарын 16-ны өдрөөс 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хаасан.

9

Эрээнцав

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 сарын 16-ны өдрөөс 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр хаасан.

10

Эрээнцав /төмөр замын/

Тусгай хуваариар ажиллаж байгаа

Тусгай хуваариар

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 29-ний өдрийн 195 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 12 сараас эхлэн сар бүрийн 1 болон 3 дахь долоо хоногт зөвхөн газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт хийх зорилгоор хил нэвтрэх хөдөлгөөн хийж байхаар болсон.

Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38-р тогтоолд заасны дагуу 2021 оны 2 дугаар сарын 23ы өдрөөс эхлэн малын тэжээл энэхүү боомтоор нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн.

                                                  БНХАУ-тай хиллэдэг боомтууд

Боомтын нэр

Ажиллаж байгаа эсэх

Цагийн хуваарь

Тайлбар

1

Даян

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын дагуу түр хаагдсан.

2

Булган

Ажиллаж байгаа

Даваа-Баасан

10:00-19:00

Цайны цаг

14:00-15:00

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

3

Байтаг

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын дагуу түр хаагдсан.

4

Бургастай

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын дагуу түр хаагдсан.

5

Шивээхүрэн

Ажиллаж байгаа

Даваа-Бямба

08:00-20:00

Цайны цаггүй

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

6

Гашуунсухайт

Ажиллаж байгаа

Даваа-Бямба

08:00-20:00

Цайны цаггүй

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

7

Ханги

Ажиллаж байгаа

Даваа-Баасан

08:00-17:00

Цайны цаг

12:00-14:00

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

8

Замын-Үүд

Ажиллаж байгаа

Даваа-Ням

08:00-18:00

Цайны цаггүй

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

9

Замын-Үүд /төмөр замын/

Ажиллаж байгаа

Өдөр бүр 24 цагаар

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

10

Бичигт

Ажиллаж байгаа

Даваа-Ням

08:00-17:00

Цайны цаг

12:00-14:00

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

11

Сүмбэр

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын дагуу түр хаагдсан.

12

Баянхошуу

Ажиллаж байгаа

Даваа-Ням

08:00-17:00

Цайны цаг

12:00-14:00

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 239 дугаар тогтоолын дагуу боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл зогсоосон.

13

Хавирга

Түр хаагдсан

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын дагуу түр хаагдсан.

Боомтын хөгжлийн хэлтэс

Шилэн дансны утасны жагсаалт

Байгууллагын нэр Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Цахим хаяг Веб хуудас Шилэн данс
1 Гаалийн ерөнхий газар Б.Асралт Д.Долгорсүрэн 99096331 d.dolgorsuren@customs.gov.mn www.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/7542
2 ГЕГ-ын Үйлчилгээ аж ахуйн алба Ц.Отгонжаргал А.Болор-Эрдэнэ 99026837 bolorerdene.a@customs.gov.mn www.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/694
3 Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар Д.Солонго Д.Гантөмөр 99093377 gantumurdorj@customs.gov.mn www.ub.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/695
4 Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар С.Цэцгээ Б.Урангоо 99197732 urangoo_1434@customs.gov.mn www.buyant-ukhaa.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/696
5 Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Даваасүрэн Б.Ганбат 99014282 ganbat1324@customs.gov.mn www.post.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/697
6 Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар М.Дамдинхорол С.Чулуунбат 99037016 selengesanhuu@customs.gov.mn www.selenge.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/723
7 Замын-Үүд дэх гаалийн газар Д.Зоригоо Д.Удвалмядаг 91914277 udvalmyadag.g@customs.gov.mn www.zamiinuud.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/709
8 Ховд аймаг Булган дахь гаалийн газар О.Лхагва-Эрдэнэ О.Пүрэвсүрэн 99074304 o.purevsuren1143@customs.gov.mn khovd@customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/728
9 Дорнод аймаг дахь гаалийн газар Б.Гэрэлт-Од Д.Энхбаяр 99906855 enkhbayar855@customs.gov.mn www.dornod.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/711
10 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар С.Хавал С.Алтанзул 89029777 altanzul.s@customs.gov.mn www.bayanulgii.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/701
11 Орхон аймаг дахь гаалийн газар Б.Майдармаа Б.Оюунтуяа 99351215 oyuntuya@customs.gov.mn www.orkhon.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/744
12 Увс аймаг дахь гаалийн газар Д.Баттогтох Д.Гантөмөр 88089994 gantumur.d@customs.gov.mn www.uvs.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/726
13 Өмнөговь Гашуунсухайт дахь гаалийн газар Б.Мөнх-Амар Н.Ариунболд 89813426 ariunbold527@customs.gov.mn www.gashuunsuhait.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/717
14 Сайншанд дахь гаалийн газар О.Цэенрэгзэн Б.Даваадулам 88083944 sainshand@customs.gov.mn sainshand@customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/708
15 Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар Д.Даваасүрэн Х.Алтанзул 99373336 altanzul_1528@customs.gov.mn www.darkhancustoms.mn https://shilendans.gov.mn/org/733
16 Өмнөговь Шивээхүрэн дэх гаалийн газар М.Өнөрбуян Л.Гантуяа 99004000 gantuya@customs.gov.mn shiveekhuren@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/716
17 Хөвсгөл Ханх дахь гаалийн хороо Ч.Саранхүү Г.Пүрэвсүрэн 89007064 purevsuren.g@customs.gov.mn khuvsgul@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/730
18 Завхан Арцсуурь гаалийн хороо Р.Цэрэндорж Д.Ганбилэг 99601167 ganbileg.d@customs.gov.mn zavkhan@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/6548
19 Сүхбаатар Бичигт дэх гаалийн газар Н.Амарбаатар Х.Нурлан 99070776 bichigt@customs.gov.mn bichigt@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/721
20 Говь-Алтай Бургастай гаалийн хороо Д.Эрдэнэсүх  Д.Жамбалсүрэн 99160638 jambalsuren.d@customs.gov.mn govi_altai@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/706