mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

- Үнийн нэхэмжлэх

- Сав баглаа боодлын тодорхойлолт

- Бараа худалдах, худалдан авах тухай гэрээ

- Тухайн бодисын үйлдвэрлэгчийн сертификат

- Гарал үүслийн гэрчилгээ /шаардлагатай тохиолдолд/

- ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар

- Эрх бүхий байгууллагын зєвшєєрєл /БОНХЯ, ҮХААЯ, ЭМЯ, АМГТХЭГ-г.м/ шаардлагатай тохиолдолд

- Бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичиг баримтууд

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

Гаалийн төв лаборатори нь “Гаалийн тухай хууль”-д заасны дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа тээврийн хэрэгсэл болон тэдгээртэй холбоотой бичиг баримтад гаалийн хяналт хийх явцад мэргэжлийн тусгай мэдлэг зайлшгүй шаардагдах, гаалийн зорилгоор барааны ангиллын кодыг тодорхойлох тохиолдолд магадлан шинжилгээг хийх, мансууруулах, сэтгэц нөлөөт бодисыг таньж илрүүлэх зорилго бүхий гаалийн хяналт, шалгалтын явцад гарсан маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гаалийн байгууллагын нэг юм.

Дэлгэрэнгүй: ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ