mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИТГЭМЖЛЭЛ АВСАН ТЭЭВЭРЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

Тээвэрлэгч /ГИТ/-ийн нэр

ГИТ-ийн код

Хяналт тавих гаалийн газар

Замын төрөл

Тээврийн хэрэгсэл

Тээвэрлэх барааны нэр

 

 

 

 

 
         

1

УБ төмөр зам

504001

Улаанбаатар

Төмөр зам

Вагон

СҮ, ЗҮ

 

Замын-Үүд

боомтоор

 
           

2

Мэргэ ван ХХК

507001

Буянт-Ухаа

Авто зам

Тусгай

Онгоцны

 

зориулалттай

түлш

 
           

3

Терра-Экспресс ХХК

513001

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Зэсийн

 

зориулалтын бус

баяжмал Оюу

 
           

4

Монголиантранс

513004

Дархан

Төмөр зам

Вагон

Төмрийн

 

лидер ХХК

хүдэр Ерөө-

 
           

5

Ди-Эйч-Эл ХХК

511020

УХШИГГ

Авто зам

Тусгай

Шуудан

 

зориулалттай

илгээмж

 
           

6

Интертранс   ХХК

508001

Дорнод

Авто зам

Тусгай

Цайрын

 

зориулалтын бус

баяжмал

 
           

7

Өмнөговь Тээврийн

513014

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Зэсийн

 

Нэгдэл ХХК

зориулалтын бус

баяжмал Оюу

 
         

8

Пик урал ХХК

513007

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

9

Тахьдаг хайрхан

513008

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 
           

10

Би Эс Кей ХХК

513009

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             
     

Гашуунсухайт

 

Тусгай

Нүүрс

 
       

зориулалтын бус

 

11

Эс Би транс ХХК

514037

 

Авто зам

   

Замын-Үүд

Тусгай

Хөргүүртэй

 
         
     

Улаанбаатар

 

зориулалттай

чингэлэгт

 

12

Баянхөндий трейд

513011

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Техник, тоног

 

ХХК

Улаанбаатар

зориулалтын бус

төхөөрөмж

 

13

Хан-Анар ХХК

513012

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Техник, тоног

 

Улаанбаатар

зориулалтын бус

төхөөрөмж

 
         

14

Сүхбаатарын жинчин

513003

Дорнод

Авто зам

Тусгай

Цайрын

 

ХХК

Сайншанд

зориулалтын бус

баяжмал

 

15

Говь-транс ложистик

513016

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 
 

ХХК

     

зориулалтын бус

   

16

Хаан шоргоолж ХХК

513015

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Зэсийн

 

зориулалтын бус

баяжмал

 
           

17

Ти Ти Си энд ТИ

513018

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК /ГХО-тай/

зориулалтын бус

 

18

ЭСДЭ ХХК

513017

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

19

Монголын төмөр зам

514025

Улаанбаатар

Төмөр зам

Вагон

   

ТӨХК

Замын-Үүд

   

20

Монгол шуудан

507001

Шуудан

Авто зам

Тусгай

Шуудан

 

ТӨХК

зориулалтын бус

илгээмж

 

21

Хурд-Авто ХХК

514018

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

22

ЭНК ХХК /ГХО-

511002

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

тай/

зориулалтын бус

 
         

Тусгай

Зэсийн

 

23

Эм Си Пи Эл ХХК

511012

Гашуунсухайт

Авто зам

зориулалтын бус

баяжмал

 

/ГХО-тай/

Тусгай

Импорт

 
         

зориулалттай

Оюутолгойн

 

24

Икс Эм Си ХХК

514026

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

25

Шинэ -Интернэшнл

510002

Дорнод

Авто зам

Тусгай

Цайр, хар

 

ХХК

Сайншанд

зориулалтын бус

тугалгын

 

26

МТС трейд ХХК

514022

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

27

Отгон арвижих ХХК

514024

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Техник, тоног

 

Сайншанд

зориулалтын бус

төхөөрөмж

 
         

28

Батхулд ХХК

514023

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Транзит ачаа

 

Улаанбаатар

зориулалттай

 
           

29

Монгол-Экспресс

506003

Улаанбаатар

Авто зам

Тусгай

Техник тоног

 
 

ХХК

 

Замын-Үүд

 

зориулалтын бус

төхөөрөмж,

 

30

Журмак ХХК

514019

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Экспортын

 

Улаанбаатар

зориулалтын бус

бараа

 
         

31

Булган хөрс ХХК

514031

Ховд

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

32

Нью-Истан ХХК

514036

Дорнод

Авто зам

Тусгай

Газрын тос

 

зориулалттай

/Баянхошуу

 
           

33

Монкамтранс ХХК

514034

Улаанбаатар

Авто зам

Тусгай

Экспортын

 

Гашуунсухайт

зориулалтын бус

бараа

 
         

34

Ти Ай Ложистик

514035

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Транзит ачаа

 

ХХК

Сэлэнгэ

зориулалттай

 

35

Цаст алтайн жинчид

514030

Ховд

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

36

Шонхорын хүлэг

514029

Ховд

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

37

Стандартмайнинг

514039

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

транс ХХК

зориулалтын бус

 

38

БАКА транс ХХК

514038

Сэлэнгэ

Авто зам

Тусгай

Транзит ачаа,

 

Замын-Үүд

зориулалттай

АБ Чөлөөт

 
         

39

Монтранс авто ХХК

514040

Замын-Үүд,

Авто зам

Тусгай

Татваргүй

 

Сэлэнгэ

зориулалттай

барааны

 
         

40

И-Би-И-Эм ХХК

514017

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

41

Шандастранс ХХК

515002

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

42

МНТК ХХК

515009

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

43

Юу Жи Би ХХК

515003

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

44

Сутайтранс ХХК

515008

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

45

Цэхэ-Ерөн ХХК

515005

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 
 

/ГХО-тай/

     

зориулалтын бус

   

46

Дөрвөнзам транс

514005

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

47

Дээжийн цеке ХХК

514007

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ГХО-тай

зориулалтын бус

 

48

Дээжийн өргөө ХХК

514006

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

49

Лулутун ХХК /ГХО/

514020

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

50

Чинхуа мак нарийн

514013

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

сухайт ХХК /ГХО/

зориулалтын бус

 

51

ЗУНМЕН ХХК /ГХО/

514008

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

52

Очирням ХХК

515006

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Транзит ачаа

 

Сэлэнгэ

зориулалттай

 
           

53

Нордтранс ХХК

515007

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Транзит ачаа

 

Сэлэнгэ

зориулалттай

 
           

54

Туушин авто тээвэр

506006

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

Шивээхүрэн

зориулалтын бус

 


55

Тав ХХК

515014

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

56

Хероесвин ХХК

515012

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

57

Итайкар ХХК

515013

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

58

Мөстцэвэрлэг булаг

514028

Ховд

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

59

Бадамлаххөшөөт

514027

Ховд

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

60

Монпорт ХХК

515011

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             
 

Тавантолгой шин

 

Гашуунсухайт

       
 

ХХК

   

Тусгай

   

61

514011

 

Авто зам

Нүүрс

 
 

Шивээхүрэн

зориулалтын бус

 
           
             
               

62

Иххүрэн хар ХХК

514014

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 
     
   

зориулалтын бус

 
 

Шивээхүрэн

 
           
             
               

63

Рояaл маунт ХХК

514009

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

64

НАБАЗ ХХК

511007

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

65

МЦУУ ХХК /ГХО-

515015

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

тай

зориулалтын бус

 

66

Ван-Үрс ХХК /ГХО-

515016

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 
 

тай/

     

зориулалтын бус

   

67

Урчуул-Отог ХХК

515018

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 
 

/ГХО-тай/

     

зориулалтын бус

   

68

Руншинь шан ХХК

515019

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

/ГХО-тай/

зориулалтын бус

 

69

Юүйюань монголиа

515017

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

майнинг ХХК /ГХО-

зориулалтын бус

 
 

Аймон-Интернэшнл

515020

Замын-Үүд

   

Гаалийн

 
 

ХХК

Улаанбаатар

 

Тусгай

баталгаат

 

70

 

Авто зам

 
     

УХШИГГ

 

зориулалттай

Улс

 
         

хоорондын

 
             

71

Интертранс авто

508001

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Техник тоног

 

ХХК

Улаанбаатар

зориулалттай

төхөөрөмж

 

72

ЭЗУТРАНС ХХК

515021

Замын-Үүд

Авто зам

Тусгай

Гаалийн

 

Улаанбаатар

зориулалттай

баталгаат

 
         

73

Берунложистикс

514004

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ХХК /ГХО-тай/

гашуунсухайт

зориулалтын бус

 

74

Пегасус ложистик

514033

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

групп ХХК /ГХО-тай

зориулалтын бус

 

75

Жинзэнг ХХК /ГХО-

508002

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

тай/

зориулалтын бус

 

76

Шанхтранс ХХК

515023

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

77

Бринксмонгол

515022

Улаанбаатар

Авто зам

Тусгай

Мөнгөн

 

ГХОХХК

Замын-Үүд

зориулалттай

тэмдэгт, үнэт

 

78

Монжэнг тунг

515025

Шивээхүрэн

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

ГХОХХК

гашуунсухайт

зориулалтын бус

 

79

Бумантрейд ХХК

515024

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
             

80

Тавантолгой

516001

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

тээврийн нэгдэл ХХК

зориулалтын бус

 


81

Далангол ХХК

516002

Гашуунсухайт

Авто зам

Тусгай

Нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

82

Ази-фарма ХХК

516010

Буянт-Ухаа

Автозам

тусгай

эм, эмнэлгийн

 

зориулалтын бус

тоног

 
             

83

Мэндтранс ХХК

516011

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

84

Хүлэгт хан түшиг

516012

Замын-Үүд,

Автозам

тусгай

тавилга, бараа

 

транс ХХК

Улаанбаатар

зориулалтын бус

бүтээгдэхүүг

 

85

Божманайзууд

516013

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ГХОХХК

зориулалтын бус

 

86

Шинлунюуан

516014

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ГХОХХК

зориулалтын бус

 

87

Ти би Эн Си Транс

516015

Бичигт

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ХХК

 

зориулалтын бус

 

88

Энержи Ресурс ХХК

516016

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

89

Карпорт ХХК

516017

замын-Үүд,

Автозам

тусгай

мах, төрөл

 

Улаанбаатар,

зориулалтын

бүрийн бараа

 
         

90

Тэмүүлэн-Од ХХК

516018

замын-Үүд,

Автозам

тусгай

нүүрс

 

Улаанбаатар,

зориулалтын бус

 
           

91

Эм Жи Өү транс

516019

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

92

Ай фронтиер ХХК

516020

Шивээхүрэн

Автозам

тусгай

нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

93

Жунь Шин Шан Мо

516021

Шивээхүрэн

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ХХК

зориулалтын бус

 

94

Хар нүх ХХК

517001

Ховд

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               

95

Баянголын хүлгүүд

517002

Ховд

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ХХК

 

зориулалтын бус

 

96

Мянган-Орд ХХК

517003

Ховд

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               

97

Мөнх төгрөгийн гол

517004

Ховд

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ХХК

 

зориулалтын бус

 

98

Хүрэл интернэшнл

517005

Шивээхүрэн

Автозам

тусгай

нүүрс

 

транс ХХК

зориулалтын бус

 

99

Ханхангамж ХХК

517006

Сайншанд

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               

100

Деронхөгжил ХХК

517007

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ГХО-тай

Шивээхүрэн

зориулалтын бус

 

101

Чансаа хан хөхий

517008

УБГГ СЭГГ

Автозам

тусгай

өөрийн

 

холдинг ХХК

ЗҮГГ БУГГ

зориулалтын бус

компанийн

 

102

Ворлдбридж

517009

УБГГ ЗҮГГ

Автозам

тусгай

гэрээт

 

ложистик ХХК

зориулалтын бус

байгууллагын

 

103

Махмаркет ХХК

517010

УБГГ

 

Автозам

тусгай

махан

 

Гашуунёухайт

зориулалтын

бүтээгдэхүүн

 
         

104

Трансгейт ХХК

517011

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

импорт

 

Замын-Үүд

зориулалтын бус

Энержи

 
         

105

Контлайн ХХК

517012

УБГГ

Замын-

Автозам

тусгай

гэрээт

 
     

Үүд, Сайншанд

 

зориулалтын бус

байгууллагын

 

106

Трансгейт

517013

УБГГ

Замын-

Автозам

тусгай

гэрээт

 
 

интернэшнл ХХК

 

Үүд

   

зориулалтын бус

байгууллагын

 

107

Хан богд тээвэр

517014

Гашуунсухайт

Автозам

тусгай

гэрээт

 

ложистик ХХК

зориулалтын бус

Оюутолгойн

 

108

Тайсуман ХХК

517015

Сэлэнгэ ГГ

Автозам

тусгай

гэрээт

 

зориулалтын бус

байгууллагын

 
             

109

Алтайстрой ХХК

517016

ХоГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               


110

Топ транспорт ХХК

517017

СшГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 

111

Лидер ложистик

517018

ГсГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ХХК

 

зориулалтын бус

 

112

Их аяны жолоо ХХК

517019

ГсГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 

113

Бүргэд транс ХХК

517020

ГсГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 

/ГХО-тай/

 

зориулалтын бус

 

114

Хуажунвэиэ ХХК

517021

ГсГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 

/ГХО-тай/

 

зориулалтын бус

 

115

Төрбум ХХК

517022

ХоГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               

116

Тэнүүн жинчид ХХК

517023

ХоГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               

117

Хулман транс ХХК

517024

ХоГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               

118

Монголхурд ХХК

517025

УБГГ

Замын-

Автозам

тусгай

түүхий эд

 
     

Үүд

   

зориулалтын 2 ш

   

119

Мастер ложистик

517026

УБГГ

Замын-

Автозам

тусгай

түүхий эд

 
 

ХХК

 

Үүд

   

зориулалтын бус

   

120

Ажетлимитэд ХХК

517028

УБГГ

БУГГ

Автозам

тусгай

нефть

 

зориулалтын

 
               

121

Рапид трак ХХК

517029

УБГГ

Замын-

Автозам

тусгай

түүхий эд

 
     

Үүд

   

зориулалтын бус

   

122

Монспэд ХХК

518001

УБГГ

Замын-

Автозам

тусгай

бараа,

 
     

Үүд Сайншанд

 

зориулалтын бус

бүтээгдэхүүн

 

123

Фэйс фэликс ХХК

518002

Шивээхүрэн ГГ

Автозам

тусгай

нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

124

Анжи майнинг ХХК

518003

Сайншанд ГГ

Автозам

тусгай

нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

125

Ньюкардинал ХХК

518004

Сайншанд ГГ

Автозам

тусгай

нүүрс

 

ГХО-тай

зориулалтын бус

 

126

Баяр транс ХХК

518005

Сайншанд ГГ

Автозам

тусгай

нүүрс

 

зориулалтын бус

 
               

127

Их ачит зам ХХК

518007

Ховд ГГ

 

Автозам

тусгай

нүүрс

 
 

зориулалтын бус

 
               


Холбоо баригч ажилтны нэр, утас

Цахим шуудангийн хаяг

 
                                           
                                           

Бямбажав

96066688

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

94990088

   
                                         

Сэр-Од

99993523

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Хишигдэлгэр

88116192

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Цэлмүүн

99945533

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Хандаа

99098969

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Сарангэрэл

99090989

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Тамир

99038293

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                           

Мөнхсайхан

99838989

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

99046401

   
                                         

Долгор

70135905

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

99093370

   
                                         

Энхтуяа золзаяа

89960760

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

77101199

                                       

Уяангаа

88063996

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                           

Цэрэнбат

687997

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

99095121

   
                                         

Бүрнээ

99049138

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

91033366

   
                                         

Д.Эрдэнэцогт

99084734

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                           

Сарнай

88082407

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

89111123

   
                                         

Оюунчимэг

99080083

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Энхболд

70111442

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Ганбат

99050908

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Төмөрбаатар

99011551

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Нямдаш

99019858

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Шагай

88044205

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

88044100

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     

Амар

99990368

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                           

Дэлгэрмаа

31687

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

88116912

   
                                         
                                           

Рагчаасүрэн

99030836

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ариунболд

99085849

   
                                       

Оюунцэцэг

99865142

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                           


Бат-Амгалан

91995589

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

88602728

   
                                               

Гантөмөр

95275817

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Батцэцэг

88110724

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                                 

Чинзориг

99080295

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

318329

   
                                               

Оюунхишиг  Батсуурь

91995048

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

91091551

                                             
                                             

Гантулга

324964

 

khors_autoservice@yahoo.c

   

99042221

 

om

 
     

Оюунжаргал

99759738

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Ичинхорлоо

99030010

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                                 

Цэнгэл

99107274

                                             
         

Энх-амар

94580498

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Баярсайхан

99082460

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Өнөржаргал

89511404

 

standardminingtrans@yahoo

 
 

.com

 
       

Баяртулга, Баярчимэг

99745893

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

99052480

   

Амармэнд

99057911

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Батбадрах

99051763

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Батдулам

99092061

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Оюун

99000797

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Ш.Ганзориг

99114626

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Отгонжаргал

96670806

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Нямдэлгэр

99092615

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Оргил

99104140

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

99219131

 

m

 
     

Даваа

99757147

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Дүүрэнжаргал

99085869

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Батбаяр

99045755

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           
     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Алтанцэцэг

88004128

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Алтангэрэл

98989901

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Баатархүү

99119566

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Э.Наранбаатар

99066812

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                                 


С.Ганболд

99115489

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

99054355

   
                                             

Д.Равдандорж

70117012

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Д.Равдандорж

70117012

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Т.Баярсайхан

99117940

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Д.Ган-Эрдэнэ

95545566

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Д.Равдандорж

70117012

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Д.Равдандорж

70117011

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Д.Равдандорж

70112436

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Ш.Оюун-Эрдэнэ

88117797

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Чишохуа

91891415

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Ли Хайчин

99118689

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Ли Хайчин

99118689

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                                               

Баганаа

70118988

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

99091981

   
                                             

Zuo Jinfeng

89266203

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Ё.Ганзориг

99037037

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Б.Баясгалн

99006940

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Ц.Сарангэрэл

99090989

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Болдгэрэл

99117536

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

О.Ганбат

99999793

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Ц.Гэсэрмаа

94046020

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Дэнсмаа

99200136

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Б.Дөлгөөн

99282824

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
           

Т.Одбаяр

99227979

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

70159999

 

m

 
     

С.Даваасүрэн

99999566

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Б.Даваа

88115175

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

m

 
       

Оюунзаяа

88481848

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     
                                               


Б.Очирсүх

99032999

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

Ч.Цэлмэг

88084378

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Баттулга

99095555

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Оролжмаа

91005859

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Чимэгээ

88037878

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

Чимэгээ

88037878

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

менежер

99091569

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         

Өлзийсүрэн

88108210

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
                         

Бадрал

88111940

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
                         

Батсайхан

99118685

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
                         

Ш.Мөнхжаргал

94952121

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         

Н.Баярмаа

99189062

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         

Ганцогт оргил

99104140

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         

М.Машлай

99093021

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
         

Г.Батмөнх

99107048

   

bayangoliinkhulguud@yaho

   

o.com

 
       

Б.Балдорж

99003215

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
         

М.Одсүрэн

99999488

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         

М.Тунгаадорж

99226666

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         

С.Мөнхбаатар

99091569

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         

С.Даваасүрэн

99999566

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
         

Ч.Баярсайхан

98889891

   

bayarsaikhan8507@gmail.c

   

om

       
                         

Д.Хүрэлхүү

70114090

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
         

С.Лхагва-Очир

88108403

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

Даваажаргал

88111370

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

Сугар

99998666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         

А.Эрдэнэпүрэв

99116882

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
         

Э.Ууганбаяр

99109044

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

m

       
                         

Т.Мөнхбат

99154037

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         

Б.Энхбат

99110374

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
                         


 

99759508

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Чанцалдулам.Б

 

m

 
     
                     

Уянгахүү

91004008

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     
         

Б.Батчимэг

96112277

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                     

П.Самбуу

99996448

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
       

Ганбаяр.Т

86180887

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
         

Д.Оюун-Эрдэнэ

99964144

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
         

Д.Дамдинбазар

88110620

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

m

 
       

Б.Батхуяг

99083158

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.