Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Д/ДЗарлигийн нэрДугаарБатлагдсан огноо
1.Архидан согтуурахтай хийх тэмцлийг хүчтэй болгох тухай№1511994.11.29