Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол

Д/ДТогтоолын нэрХавсралтын нэрДугаарБатлагдсан огноо
1.Гаалийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам батлах тухайГаалийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам№292010.02.25
2.№134