Монгол Улсын Хууль

Д/ДХуулийн нэрБатлагдсан огноо
1.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль2001.02.01
2.Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай хууль2000.11.03
2.Гаалийн тухай хууль2008.05.20
3.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль2008.05.20
4.Дээд боловсролын тухай хууль2002.05.03
6.Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай хууль2009.06.11
5.Засгийн газрын агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль2004.04.15
6.Захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль2002.12.26
6.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль2006.01.19
7.Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль1995.04.17
8.Иргэний хууль2002.01.10
12.Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын тухай хууль2006.06.29
9.Патентын тухай хууль2006.01.19
10.Статистикийн тухай хууль1997.06.05
11.Татварын ерөнхий хууль2008.05.20
12.Төрийн албаны тухай хууль2002.06.28
13.Үндсэн хууль1992.01.13
14.Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль2000.02.03
19.Чөлөөт бүсийн тухай хууль2002.06.28
20.Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай хууль1995.04.14
15.Хөдөлмөрийн тухай хууль1999.05.14
16.Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль2006.12.28
17.Шуудангийн тухай хууль2003.05.15