mn GB
Mobile menu

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

logo blue

 

      Улсын хилээр нэвтрүүлж байгаа импорт, экспортын зарим төрлийн бараанд Гаалийн лабораторийн шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай байдаг.  Шинжилгээ хийлгэхэд дараах төрлийн бичиг баримтуудыг шинжилгээ хийлгэх барааны дээжийн хамт бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүй: ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД