mn GB
Mobile menu

Гаалийн байгууллагад дотоод аудитыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө /2014-2016 он/

Гаалийн байгууллагад дотоод аудитыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө /2014-2016 он/ 

audit tuluvluguu-1

audit tuluvluguu-2

IMG 0002