mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ /CUSTOMS DUTIES AND OTHER TAXES/

НЭГ. ИМПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ТАРИФЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ /IMPORT DUTY RATES/

Бүлэг

Зүйл

Үндэсний код

Барааны бичиглэл

Description of goods

Гаалийн нэн тааламжтай тариф

/Customs MFN tariff rate/

01

   

Амьд мал, амьтад

Live animals

5

01.01

0101.21.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн адуу

Pure-bred breeding animals, (horse)

0

01.02

0102.21.10

Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр

Pure-bred breeding animals, (beef, ox, bull)

0

0102.21.20

Цэвэр үүлдрийн үржлийн сарлаг

Pure-bred breeding animals, (yak)

0

0102.31.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн одос үхэр

Pure-bred breeding animals, (bufallo)

0

01.03

0103.10.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн гахай

Pure-bred breeding animals (pig)

0

01.04

0104.10.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн хонь

Sheep

0

0104.20.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн ямаа

Goats

0

02

   

Мах, дайвар мах

Meat and edible meat offal

5

02.01

 

Үхрийн шинэ эсхүл хөргөсөн мах

Meat of bovine animals, fresh or chilled.

15

02.02

 

Үхрийн хөлдүү мах

Meat of bovine animals, frozen.

15

02.04

 

Хонь, ямааны шинэ, хөргөсөн эсхүл хөлдүү мах

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.

15

02.05

0205.00

Адууны мах:

Of horse

5

0205.00.11

Ястай

With bone in

20

0205.00.12

Ясгүй (шулсан)

Boneless

20

02.06

 

Үхэр, гахай, хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсхүл хөдий луусын шинэ, хөргөсөн эсхүл хөлдүү хүнсний дайвар мах

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.

 5

0206.10.00

Үхрийн шинэ эсхүл хөргөсөн

Of bovine animals, fresh or chilled

15

0206.2

Үхрийн хөлдүү:

Of bovine animals, frozen:

 5

0206.21.00

Хэл

Tongues

15

0206.22.00

Элэг

Livers

15

0206.90

Хөлдүү, бусад:

Other, frozen:

 5

0206.90.10

Хонины эсхүл ямааны

Of sheep or goats

15

0206.90.20

Адууны

Of horses

15

02.08

 

Шинэ, хөргөсөн эсхүл хөлдүү бусад мах болон хүнсний дайвар мах

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.

 5

0208.60.00

Тэмээний болон бусад тэмээн төрөлтөн (Camelidia) амьтны

Of camels and other camelids (Camelidae)

20

02.10

 

Давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсхүл утсан мах болон хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.

 5

0210.20.00

Үхрийн мах

Meat of bovine animals

20

03

   

Загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн болон усны сээр нуруугүй бусад амьтад

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

5

04

   

Сүү цагаан идээ; шувууны өндөг; зөгийн цэвэр бал; мал амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн

Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elwewhere specified or included

5

04.01

 

Саахар болон бусад амтлагчийн хольцгүй, шингэн сүү, цөцгий

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.

15

04.02

 

Саахар болон бусад амтлагчийн хольцтой, өтгөрүүлсэн сүү, цөцгий.

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.

5

04.03

 

Саахар, эсхүл бусад чихэрлэг амтлагч, үнэр оруулагч, жимс, самар, эсхүл какаогийн хольцтой, эсхүл хольцгүй, өтгөрүүлсэн, эсхүл өтгөрүүлээгүй зөөхий, йогурт, тараг, хоормог, ферментжүүлсэн, эсхүл исгэсэн бусад сүү болон цөцгий

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.

15

04.04

0404.10.00

Саахар, эсхүл бусад чихэрлэг амтлагчийн хольцтой, эсхүл хольцгүй, өтгөрүүлсэн, эсхүл өтгөрүүлээгүй шар сүү, хувиргасан шар сүү

Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

20

04.05

 

Цөцгийн тос, сүүнээс гаргаж авсан бусад өөх тос; өтгөн цөцгий

Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.

15

04.06

 

Бяслаг ба аарц

Cheese and curd.

15

04.07

 

Шувууны өндөг 

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked.

15

04.08

 

Шувууны шинэ, хуурай, ус болон ууранд чанаж болгосон, хэлбэржүүлсэн, хөлдөөсөн, эсвэл бусад аргаар хадгалсан, саахар эсвэл бусад амтлагчийн хольцтой эсвэл хольцгүй, хальсгүй өндөг, өндөгний шар.

Birds' eggs, not in shell and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.

5

04.09

0409.00.00

Зөгийн цэвэр бал

Natural honey.

10

04.10

 

Мал амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн.

Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.

5

05

   

Мал, амьтны гаралтай, бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн

Products of animal origin, not elsewhere specified or included

5

06

   

Мод болон бусад ургамал; булцуу, үндэс ба эдгээртэй төстэй ургамлын бусад хэсэг; амьд цэцгийн баглаа болон чимэглэлийн ургамал.

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornametal foliage

5

07

   

Хүнсний ногоо болон зарим үндэс үрт ба булцуут үрт хүнсний ногоо

Edible vegetables and certain roots and tubers

5

07.01

 

Шинэ эсвэл хөргөсөн төмс

Potatoes, fresh or chilled.

20

07.02

 

Шинэ эсвэл хөргөсөн улаан лооль

Tomatoes, fresh or chilled.

20

07.03

0703.90.00

Ногоон сонгино болон сонгины тєрлийн бусад ногоо

Leeks and other alliaceous vegetables

15

07.04

0704.90.10

Бөөрөнхий байцаа

Cabbages

20

07.06

0706.10.10

Шар лууван

Carrots

20

0706.10.20

Шар манжин

Turnips

20

07.07

0707.00.00

Шинэ эсвэл хөргөсөн урт өргөст хэмх болон давжаа хэмх

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.

20

07.10

0710.10.00

Төмс

Potatoes

20

08

   

Хүнсэнд хэрэглэдэг жимс болон самар; жүржийн төрлийн жимс ний эсвэл гуаны хальс

Edible fruit and nuts; peel of citrus or melons

5

09

   

Кофе, цай, парагвай цай, амтлагч

Coffee, tea, mate and spices

5

10

   

Үр тариа

Cereals

5

11

   

Гурилын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн; амуу соёолж; цардуул; инулин; буудайн цавуулаг

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten

5

11.01

 

Улаанбуудайн эсвэл улаанбуудай – хөх тарианы гурил

Wheat and meslin flour

 

Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур, Ховд аймгийн Ярант, Увс аймгийн Боршоо, Завхан аймгийн Арцсуурь, Говь-Алтай аймгийн Бургастай боомтоор импортолсон бол:

Provided the flour is imported through the Tsagaannuur port in Bayan-Ulgii province, Yarant port in Khovd province, Borshoo port in Uvs province, Artssuuri port in Zavkhan province, and Burgastai port in Gobi-Altai province:                                                                                              

 

7 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 1 хүртэл

Between 1 July to 1 April

15

4 дүгээр сарын 1-нээс 7 дугаар сарын 1 хүртэл

Between 1 April to 1 July

5

Бусад боомтоор импортолсон бол

Provided the import took place through other ports

15

11.02

 

Улаанбуудай, улаанбуудай – хөх тарианаас бусад үр тарианы гурил

Cereal flours other than of wheat or meslin

 

Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур, Ховд аймгийн Ярант, Увс аймгийн Боршоо, Завхан аймгийн Арцсуурь, Говь-Алтай аймгийн Бургастай боомтоор импортолсон бол:

Provided the flour is imported through the Tsagaannuur port in Bayan-Ulgii province, Yarant port in Khovd province, Borshoo port in Uvs province, Artssuuri port in Zavkhan province, and Burgastai port in Gobi-Altai province:                                                                                              

 

7 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 1 хүртэл

Between 1 July to 1 April

15

4 дүгээр сарын 1-нээс 7 дугаар сарын 1 хүртэл

Between 1 April to 1 July

5

Бусад боомтоор импортолсон бол

Provided the import took place through other ports

15

12

   

Тослог ургамлын үр ба жимс; бусад үр жимс; үйлдвэрийн ба эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл ба малын тэжээл

Тослог үр, жимс; бусад үр, жимс; үйлдвэрлэлийн эсвэл эмнэлгийн зориулалттай ургамал; сүрэл болон тэжээл

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

5

13

   

Лак; нунжгай, давирхай болон ургамлын гаралтай бусад шүүс болон ханд

Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts

5

14

   

С үлжих зорилгоор ашиглах ургамлын гаралтай материал; ургамлын гаралтай бусад газар заагдаагүй бүтээгдэхүүн

Vegetable plaiting materials; vegetable products, not elsewhere specified or included

5

15

   

Мал, амьтны эсвэл ургамлын гаралтай тос, тэдгээрийг задалж боловсруулсан бїтээгдэхүүн; идэшний өөх, тос; мал, амьтны эсвэл ургамлын гаралтай лав.

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes

5

16

   

Мах, загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн эсвэл усны сээр нуруугүй бусад амьтдаар хийсэн хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн.

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates .

5

16.01

 

Мах, дайвар мах эсхүл цусаар хийсэн хиам болон түүнтэй төстэй бүтээгдэхүүн; тэдгээрээр хийсэн хүнсний бэлдмэл

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.

15

16.02

 

Мах, дайвар мах эсхүл цусаар хийж бэлтгэсэн эсхүл нөөшилсөн бусад бүтээгдэхүүн

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.

5

1602.10.00

Hэгэн төрлийн болгосон бэлдмэл

Homogenised preparations

15

1602.20.00

Амьтны элгээр хийсэн бүтээгдэхүүн

Of liver of any animal

15

1602.50.00

Үхрийн махан

Of bovine animals

15

17

   

Саахар, саахран бүтээгдэхүүн

Sugars and sugar confectionery

5

18

   

Какао болон какаоны бэлдмэл

Cocoa and cocoa preparations

5

19

   

Үр тариан, гурилан, цардуулан буюу сүүн бэлдмэл; гурилан бүтээгдэхүүн

Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products

5

20

   

Хүнсний ногоо жимс, самраар эсвэл ургамлын бусад эд хэсгээр хийсэн бэлдмэл

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

5

21

   

Хүнсний төрөл бүрийн бэлдмэл

Miscellaneous edible preparations

5

21.05

2105.00.00

Kакао агуулсан эсвэл агуулаагүй зайрмаг, хүнсний зориулалтын бусад мөсөн бүтээгдэхүүн.

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.

15

22

   

Согтууруулах ундаа болон согтууруулах бус ундаа, цуу

Beverages, spirits and vinegar

5

22.01

 

Саахар, амт, үнэр оруулагч бусад бодисын хольцгүй ус, байгалийн болон хиймэл рашаан, хийжүүлсэн ус; мөс болон цас

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter not flavoured; ice and snow.

22.02

 

Саахар, амт, үнэр оруулагч бусад бодисын хольцтой ус, байгалийн болон хиймэл рашаан, хийжүүлсэн ус

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.

22.03

 

Амуугаар исгэсэн шар айраг

Beer made from malt.

25

22.04

 

Усан үзмийн цэвэр дарс (түүнчлэн спиртээр хатууруулсан дарс орно); усан үзмийн Зїйл 20.09-д заагдсанаас бусад шүүс.

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.

20

22.05

 

Вермут болон ургамлын ханд, амт, үнэр оруулагч бодис нэмсэн усан үзмийн бусад цэвэр дарс

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.

20

22.06

 

Исгэсэн бусад ундаа

Other fermented beverages

20

22.07

 

80 хувь ба түүнээс дээш хатуулагтай этилийн хувилаагүй спирт; ямар ч хатуулагтай байж болох этилийн хувилсан спирт болон бусад спирт

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.

Хориглох

22.08

 

80 хувиас бага хатуулагтай, этилийн хувилаагүй спирт; архины зүйлс, ликёр болон спиртлэг бусад ундаа

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.

5

2208.20

Коньяк (бренди)

Cognac (brandy)

15

2208.30

Виски

Whiskies

15

2208.40

Ром болон чихрийн нишингийн исгэсэн бүтээгдэхүүнийг нэрэх аргаар гарган авсан бусад архи

Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugarcane products

15

2208.50

Джин болон арцны ханд

Gin and Geneva

15

2208.60

Цагаан архи

Vodka

40

2208.70

Ликёр болон кордиал

Liqueurs and cordials

40

2208.90

Спиртлэг бусад ундаа

Other spirituous beverages

35

2208.90.10

80 хувиас бага хатуулагтай, этилийн хувилаагүй спирт

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume less than 80 % vol

Хориглох

22.09

 

Цуу, цууны хүчлээс гаргаж авсан цуу орлогч

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.

5

23

   

Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл ба хаягдал; мал, малын бэлдмэл тэжээл

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder

5

24

   

Тамхи, түүнийг орлогч бүтээгдэхүүн

Tobacco and manufactured tobacco substitutes

5

24.01

 

Түүхий тамхи; тамхины хаягдал.

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.

30

24.02

 

Тамхи эсвэл тамхи орлуулагч агуулсан сигар, үзүүрийг нь тайрсан сигар (cheroots) болон нарийн ороосон сигар (сигарилл) болон янжуур.

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.

30

24.03

 

Боловсруулсан бусад тамхи болон тамхи орлуулагч; "нэгэн төрлийн болгосон" буюу "сэлбэгдсэн" тамхи; тамхины ханд болон охь.

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences.

5

2403.1

Задгай тамхи (тамхи орлуулагчийг ямар нэг хэмжээгээр агуулсан эсвэл агуулаагүй):

Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion:

 

2403.11.00

Усан хоолойгоор татах зориулалттай тамхи

Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter

30

2403.19

Бусад: 

Other

 

2403.19.10

Гаансаар татах зориулалттай дүнсэн тамхи        

Manufactured tobacco for use in pipes

30

2403.19.20

Янжуур үйлдвэрлэх зориулалттай тамхи

Manufactured tobacco for making cigarettes

5

2403.9

Бусад:

Other

 

2403.91.00

“Нэгэн төрлийн болгосон” эсвэл “сэлбэгдсэн тамхи”

"Homogenised" or "reconstituted" tobacco

20

2403.99

Бусад:

Other

 

2403.99.30

Хамрын тамхи

Snuff

20

2403.99.90

Бусад

Other

20

25

   

Давс, хүхэр, шороон эрдэс ба чулуу; шаваасны материал, шохой болон цемент

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement

5

25.23

 

Өнгө оруулсан эсхүл оруулаагүй, клинкер хэлбэрт оруулсан буюу оруулаагүй, портланд цемент, пуйлсаган цемент (хөнгөн цагаант цемент), шаарган цемент, суперсульфатын цемент болон тэдгээртэй төстэй усжсан цемент

Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.

20

26

   

Хүдэр , баяжмал, шаараг болон үнс

Ores, slag and ash

5

27

 

 

Эрдэс, түлш, нефть ба тэдгээрийн нэрэлтээс гарсан бүтээгдэхүүн; битумын эрдэс; эрдэс лав

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes

5

2709.00.10

Хийн конденсат

Gas condense

0

2709.00.20

Түүхий нефть

Petroleum oils, crude

0

2709.00.30

Битумжсэн эрдсээс гаргаж авсан газрын түүхий тос

Oils obtained from bituminous minerals, crude

0

27.10

 

Нефтийн тос болон битумжсан эрдсээс гаргаж авсан тос, нефтийн бүтээгдэхүүн (түүхий нефт, газрын түүхий тосноос бусад); жингийн 70 % буюу түүнээс дээш хэсэгт нефтийн тос эсвэл битумжсан эрдсээс гаргаж авсан тос агуулсан, бусад газар заагдаагүй бэлдмэл (эдгээр тос нь бэлдмэлийн үндсэн бүрдүүлэгч хэсэг нь байна); хаягдал тос:

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils:

 5

2710.1

Жингийн 70 % буюу түүнээс дээш хэсэгт нефтийн эсвэл битумжсан эрдсийн гаралтай тос агуулсан боловч биодизелийн хольцгүй, бусад газар заагдаагүй тос (түүхий нефть буюу газрын түүхий тосноос бусад) болон бэлдмэл (бэлдмэлийн үндсэн бүрэлдүүлэгч хэсэг нь дээр дурьдсан тоснууд байна) (хаягдал тос орохгүй):

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils

5

 

2710.12.1

Автобензин:

Petroleum spirit for motor vehicles:

2710.12.20

Онгоцны бензин:

Petrolium spirit for aircraft:

 

Замын-Үүд, Сүхбаатар боомтоор импортолсон бол

Zamiin Uud and Sukhbaatar port

0

Бусад боомтоор импортолсон бол

Other ports

5

2710.12.90

Бусад

Other

0

2710.19.2

Дизелийн түлш:

Diesel fuel:

5

2710.19.30

Онгоцны түлш:

Jet fuel for aircrafts:

 

Замын-Үүд, Сүхбаатар боомтоор импортолсон бол

Zamiin Uud and Sukhbaatar port

0

Бусад боомтоор импортолсон бол

Other ports

5

2710.2

Жингийн 70 % буюу түүнээс дээш хэсэгт нефтийн эсвэл битумжсан эрдсийн гаралтай тос агуулсан, биодизелийн хольцтой, бусад газар заагдаагүй тос (түүхий нефть буюу газрын түүхий тосноос бусад) болон бэлдмэл (бэлдмэлийн үндсэн бүрэлдүүлэгч хэсэг нь дээр дурьдсан тоснууд байна)(хаягдал тос орохгүй):

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils

5

2710.20.1

Автобензин:

Petroleum spirit for motor vehicles:

5

2710.20.20

Онгоцны бензин:

Petrolium spirit for aircraft:

5

Замын-Үүд, Сүхбаатар боомтоор импортолсон бол

Zamiin Uud and Sukhbaatar port

0

Бусад боомтоор импортолсон бол

Other ports

5

2710.20.4

Дизелийн түлш:

Diesel fuel:

5

2710.20.50

Онгоцны түлш:

Jet fuel for aircrafts:

5

Замын-Үүд, Сүхбаатар боомтоор импортолсон бол

Zamiin Uud and Sukhbaatar port

0

Бусад боомтоор импортолсон бол

Other ports

5

2710.20.90

Бусад

Other

0

28

   

Органик биш нэгдэл; үнэт металл, газрын ховор металл, цацраг идэвхт элементийн эсвэл изотопын органик буюу органик биш нэгдэл

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

5

29

   

Органик химийн нэгдэл

Organic chemicals

5

30

   

Эм зүйн бүтээгдэхүүн

Pharmaceutical products

5

31

   

Бордоо

Fertilizers

5

32

   

Идээлэгч эсвэл будагч ханд; танин, түүний уламжлал; будагч, нөсөө болон өнгө оруулагч бусад бодис; будаг болон лак (чий); чигжээс болон бусад шаваас; бэх.

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks

5

33

   

Эфирийн тос , давирхайн үнэрт охь; үнэртэн, гоо сайхан, ариун цэврийн бэлдмэл.

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations

5

34

   

Саван, гадаргуугийн идэвхт органик бодис, угаалгын бэлдмэл, тосолгооны бэлдмэл, хиймэл б олон бэлтгэсэн лав, өнгөлгөөний эсвэл цэвэрлэгээний бэлдмэл, лаа болон түүнтэй төстэй зүйлс, баримлын шавар, "шүдний хэвний лав" болон гөлтгөнөд суурилсан шүдний бэлдмэл

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, “dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster

5

35

   

Уургийн бодис; хувиргасан цардуул; цавуу; фермент

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

5

36

   

Тэсрэмтгий бодис; пиротехникийн бүтээгдэхүүн; шүдэнз; шатамхай хайлш; зарим төрлийн шатагч бэлдмэл

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

5

37

   

Гэрэл зургийн эсвэл кино зургийн зориулалттай бараа

Photographic or cinematographic goods

5

38

   

Химийн төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн

Miscellaneous chemical products

5

39

   

Хуванцар болон түүгээр хиийсэн зүйлс

Plastics and articles thereof

5

39.25

 

Барилгын зориулалттай, бусад газар заагдаагүй хуванцар зүйлс

Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included.

5

3925.20.10

Хаалга

Doors

6.5

3925.20.20

Цонх

Windows

6.5

40

   

Хаймар (каучук) түүгээр хийсэн эд зүйлс

Rubber and articles thereof

5

41

   

Арьс , ширэн түүхий эд (үслэг арьснаас бусад) болон боловсруулсан арьс шир

Raw hides or skins (other than furskins) and leather

5

42

   

Боловсруулсан арьс ширэн эдлэл; суран эдлэл болон тоног хэрэгсэл; аяны хэрэгсэл, эмэгтэй хүний цүнх болон түүнтэй төстэй уут сав; мал, амьтны өлөн гэдсээр хийсэн зүйлс (төөлүүр хорхойн утаснаас бусад)

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk-worm gut)

5

43

   

Үслэг арьс б олон хиймэл үслэг арьс; тэдгээрээр хийсэн эдлэл

Furskins and artificial l fur; manufactures thereof

5

44

   

Мод болон модон эдлэл; модны нүүрс

Wood and articles of wood; wood charcoal

5

44.12

4412.94.00

Блокон хавтан, давхарлаж наасан хавтан, савхалсан хавтан

Blockboard, laminboard and battenboard

10

44.18

 

Хаалга, хаалганы хүрээ мод, босго:

Doors, frames and thresholds for doors

 

4418.20.10

Хаалга

Doors

20

4418.20.20

Хаалганы хүрээ, босго

Frames and thresholds for doors

20

45

   

Үйс б олон үйсэн эдлэл

Cork and articles of cork

5

46

   

Сүрлэн, сийрсэн эсвэл сүлжих бусад материалаар хийсэн зүйлс; сагсан зүйлс болон сүлжээсэн бусад эдлэл

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

5

47

   

Модны эсвэл бусад целлюлозон ширхэгт материалын зутан; сэргээн боловсруулсан (хаягдал болон өөдөс) цаас эсвэл картон

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paper -board

5

48

   

Цаас б олон картон; цаасны зутан, цаас буюу картоноор хийсэн зүйлс

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard

5

49

   

Ном, сонин, зурагт хуудас б олон хэвлэх үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн; гар бичмэл, машинаар бичсэн материал ба байршил зүйн зураг

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans

5

49.10

4910.00.00

Бүх төрлийн хэвлэмэл хуанли (тасалбар хуанли орно).

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks.

20

49.11

4911.10.00

Худалдааны зар сурталчилгааны материал болон барааны каталог, түүнтэй төстэй бусад материал

Trade advertising material, commercial catalogues and the like

20

50

   

Торго

Silk

5

51

   

Хонины ноос, мал амьтны нарийн эсвэл бүдүүн үс, ноос, хялгас; адууны хялгасан ээрмэл болон нэхмэл даавуу

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

5

51.06

 

Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, хонины сэмлэсэн ноосон ээрмэл

Yarn of carded wool, not put up for retail sale.

10

51.07

 

Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, хонины самнасан ноосон ээрмэл

Yarn of combed wool, not put up for retail sale.

10

51.08

 

Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, мал, амьтны нарийн үс, ноосон сэмлэсэн, эсхүл самнасан ээрмэл

Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale.

10

52

   

Хөвөн

Cotton

5

53

   

Ургамлын гаралтай нэхмэлийн бусад ширхэг; цаасан ээрмэл б олон ээрмэлээр нэхсэн даавуу

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn:

5

54

   

Химийн мяндас; нэхмэлийн химийн мяндсан тууз болон түүнтэй төстэй зүйлс

Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials

5

55

   

Химийн штапель мяндас

Man-made staple fibres

5

56

   

Зулмал хөвөн, эсгий болон нэхээсгүй материал; өвөрмөц ээрмэл; олс, оосор, дээс татлага ба тэдгээрээр хийсэн зүйлс

Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof

5

56.02

5602.10.00

Шивсэн эсгий, мяндсыг нь өөр хооронд нь хэрсэн бүтээгдэхүүн

Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics

10

5602.21.00

Хонины ноос, эсхүл мал, амьтны нарийн үс, ноосон

Of wool or fine animal hair

20

57

   

Хивс болон бусад нэхмэл дэвсгэр

Carpets and other textile floor coverings

5

58

   

Өвөрмөц нэхээстэй даавуу; шивсэн үстэй даавуу; торон нэхмэл; гобелен, гоёлын нэхмэл; хатгамал

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery

5

59

   

Нэвчүүлсэн, хучсан, бүрсэн, үелүүлсэн нэхмэл даавуу; тэдгээрээр хийсэн техникийн зориулалттай нэхмэл эдлэл

Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use

5

60

   

Машины болон гар сүлжмэл даавуу

Knitted or crocheted fabrics

5

61

   

Сүлжмэл хувцас б олон хувцасны оёмол тоног хэрэгсэл

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

5

61.14

6114.90

Нэхмэлийн бусад материалан

Of other textile materials

20

62

   

Оёмол хувцас б олон хувцасны оёмол тоног хэрэгсэл

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted

5

63

   

Бусад нэхмэл бэлэн эдлэл; иж бүрдэл; хуучин хувцас б олон хуучин нэхмэл эдлэл; хаягдал даавуу

Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags

5

63.05

6305.32.00

Дамжлагын бөөний савлагааны зориулалттай, их даацын уян шуудай

Flexible intermediate bulk containers

20

64

   

Гутал, салдаг түрий болон түүнтэй төстэй зүйлс; тэдгээрийн эд анги

Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

5

64.03

6403.40.00

Хамар нь металл хамгаалалттай бусад гутал

Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

20

65

   

Малгай, малгайн эд анги

Headgear and parts thereof

5

66

   

Шүхэр, нарны халхавч, таяг, тулгуур, шилбүүр, ташуур болон тэдгээрийн эд анги

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

5

67

   

Боловсруулсан өд, ноолуур, тэдгээр тэй хамт хийсэн зүйлс; хиймэл цэцэг; хүний үсээр хийсэн зүйлс

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

5

68

   

Чулуу, гөлтгөнө, цемент, шөрмөсөн чулуу, гялтгануур эсвэлтэдгээртэй төстэй материалаар хийсэн зүйлс

Articles of stone, plaster, cement, mica or similar materials

5

68.06

6806.10.10

Эрдэс чулуун хөвөн

Mineral rock wools

15

6806.10.60

Шаарган хөвөн

Slag wool

15

68.10

6810.11.10

Барилгын блок (хөнгөн бетон гулдмай орно)

Building blocks

15

6810.11.20

Силикат тоосго

Silicate bricks

10

6810.19.10

Зам талбайн бетонон хашлага

Concrete curbstones for bordering road and squares

20

6810.19.20

Зам талбайн бетонон хавтан

Concrete flagstones for road and squares

15

6810.91.30

Барилгын ханын төмөр-бетон бүтээц, хийц хэсэглэл

Walls, sections of iron-concrete for building

20

6810.91.40

Барилгын тааз, дээврийн төмөр-бетон бүтээц, хийц хэсэглэл

Ceiling and roofing sections of iron-concrete for building

20

6810.91.50

Инженерийн байгууламжийн төмөр-бетон бүтээц, хийц хэсэглэл

Prefabricated structural components of iron-concrete for civil engineering

20

6810.91.60

Төмөр-бетон шат, гишгүүр

Stair treads of iron-concrete

20

6810.91.70

Төмөр замын бетонон дэр

Railway sleepers of concrete

20

6810.91.90

Барилгын бусад угсармал хийц, хэсэглэл

Other prefabricated structural components

20

69

   

Керамик эдлэл

Ceramic products

5

69.04

6904.10.00

Барилгын тоосго

Building bricks

20

70

   

Шил б олон шилэн эдлэл

Glass and glassware

5

71

   

Жинхэнэ буюу таримал сувд; үнэт буюу хагас үнэт чулуу, үнэт металл, үнэт металлан бүрмэл үндсэн металл, тэдгээрээр   хийсэн зүйлс; гоёлын дуураймал зүйлс; зоос

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coin

5

72

   

Төмөр ба ган

Iron and steel

5

73

   

Төмөр буюу гангаар хийсэн зүйлс

Articles of iron or steel

5

74

   

Зэс ба түүгээр хийсэн эд зүйлс

Copper and articles thereof

5

75

   

Никель ба түүгээр хийсэн эд зүйлс

Nickel and articles thereof

5

76

   

Хөнгөн цагаан ба түүгээр хийсэн эд зүйлс

Aluminium and articles thereof

5

78

   

Хар тугалга ба түүгээр хийсэн зүйлс

Lead and articles thereof

5

79

   

Цайр ба түүгээр хийсэн зүйлс

Zinc and articles thereof

5

80

   

Цагаан тугалга ба түүгээр хийсэн зүйлс

Tin and articles thereof

5

81

   

Бусад үндсэн металл; металлкерамик; тэдгээрээр хийсэн зүйлс

Other base metals; cermets; articles thereof

5

82

   

Үндсэн металлаар хийсэн багаж хэрэгсэл, огтлогч, халбага, сэрээ; тэдгээрийн үндсэн металлаар хийсэн эд анги

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal

5

83

   

Үндсэн металлаар хийсэн төрөл бүрийн зүйлс

Miscellaneous articles of base metal

5

84

   

Цөмийн реактор, уурын тогоо, машин,тоног төхөөрөмж, механик хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof

5

84.71

 

Өгөгдлийг автоматаар боловсруулах машин болон түүний блок; соронзон эсвэл оптик уншигч, өгөгдлийг код хэлбэрт оруулах машин ба ийм төрлийн өгөгдлийг боловсруулах, бусад газар заагдаагүй машин.                                          

Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included.                                    

0

 

8473.30.00

Зүйл 84.71-д заагдсан машины эд анги, тоног хэрэгсэл                                                                                                                                                                                                  

Parts and accessories of the machines of heading 84.71

0

85

   

Цахилгаан машин, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл болон тэдгээрийн эд анги; дуу бичих, сэргээх,төхөөрөмж, телевизийн дүрс, дуу бичих ба сэргээх, төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги ба тоног хэрэгсэл

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles

5

85.41

 

Диод, транзистор болон эдгээртэй ижил төстэй хагас дамжуулагч хэрэгсэл; гэрэлд мэдрэмтгий хагас дамжуулагч хэрэгсэл (модульд оруулсан эсвэл оруулаагүй, эсвэл панельд угсарсан буюу угсраагүй фотогальваник элемент орно); гэрлийн эмиссийн диод; угсрагдсан пьезо-цахилгаан талст:

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes; mounted piezo-electric crystals:            

 0

85.42

 

Цахим интеграл схем.

Electronic integrated circuits.

 0

86

   

Төмөр замын буюу трамвайн замын зүтгүүр, хөдлөх бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн эд анги; төмөр замын буюу трамвайн замын төхөөрөмж болон тэдгээрийн эд анги; замын дохиоллын бүх төрлийн механик (цахилгаан- механик) төхөөрөмж

Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signaling equipment of all kinds

5

87

   

Төмөр замын буюу трамвайн замын хөдлөх бүрэлдэхүүнээс бусад тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэгсэл

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof

5

88

   

Агаарын хөлөг, сансарын хөлөг болон тэдгээрийн эд анги

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

5

89

   

Хөлөг онгоц, завь болон хөвөгч байгууламж

Ships, boats and floating structures

5

90 

   

Оптик, гэрэл зураг, кино зураг, хэмжүүр, хяналт, нарийвчлал, эмнэлгийн буюу мэс заслын багаж аппарат; тэдгээрийн эд анги ба тоног хэрэгсэл

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof

5

90.18

 

Хүн эмнэлэг, мэс засал, шүдний эмнэлэг эсвэл мал эмнэлгийн зориулалттай багаж, төхөөрөмж (сцинтиграфын аппарат орно), эмнэлгийн цахилгаан бусад аппарат, хараа шалгах багаж.

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments.                                                                    

0

9018.31.00

Зүүтэй эсвэл зүүгүй тариур                                                                                                                                                                                                                              

Syringes, with or without needles

5

90.22

 

Хүн эмнэлэг, мэс засал, шүдний эмнэлэг эсвэл мал эмнэлгийн зориулалттай эсвэл зориулалтгүй, рентген туяаны эсвэл альфа, бета, гамма цацрагийн   аппарат (рентген зураг авах, цацраг эмчилгээний аппарат орно), рентген хоолой, рентген туяаны бусад үүсгүүр, хянах самбар эсвэл ширээ, дэлгэц, үзлэг эмчилгээний ширээ, сандал болон эдгээртэй төстэй зүйлс.                

Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like.

 0

91

   

Цаг, бугуйн цаг, тэдгээрийн эд анги

Clock and watches and parts thereof

5

92

   

Хөгжмийн зэмсэг; түүний эд анги болон тоног хэрэгсэл

Musical instruments; parts and accessories of such articles

5

93

   

Зэвсэг, галт хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги ба тоног хэрэгсэл

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

5

94

   

Тавилга, ор дэрний зөөлөн эдлэл, матрац, матрацны тулгуур, дэр ба эдгээртэй төстэй, гэр ахуйн чихмэл зөөлөн эдлэл; бусад газар заагдаагүй гэрэлтүүлэгч, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл; гэрлэн хаяг, гэрлэн самбар ба тэдгээртэй төстэй зүйлс; барилгын угсармал хийц

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings

5

 

9403.30.00

Албан газрын зориулалттай модон тавилга

Wooden furniture of a kind used in offices

20

 

9403.40.00

Гал тогооны өрөөний зориулалттай модон тавилга

Wooden furniture of a kind used in the kitchen

20

 

9403.50.00

Унтлагын өрөөний зориулалттай модон тавилга

Wooden furniture of a kind used in the bedroom

20

 

9403.60.00

Бусад модон тавилга

Other wooden furniture

20

95

   

Тоглоом, наадгай ба спортын хэрэглэл;   тэдгээрийн эд анги ба тоног, хэрэгсэл

Toys, games and sport requisites; parts and accessories thereof

5

96

   

Аж үйлдвэрийн төрөл бүрийн бараа

Miscellaneous manufactured articles

5

97

   

Урлагийн бүтээл, цуглуулгын зүйлс ба эртний үнэт ховор зүйлс

Works of art, collectors’ pieces and antiques

5

 

ХОЁР.      2.1. ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ТАРИФЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ / GOODS REQUIRING EXPORT DUTY/

Барааны код

/HS Code/

Барааны нэр

Description of goods

Хэмжих нэгж

/Unit of Quantity/

Татварын хэмжээ/төгрөгөөр/

Amount of Duty

/in MNT/

44.01

Түлшний мод (гуалин, хэрчим мод, мөчир, гишүү эсвэл тэдгээртэй төстэй хэлбэрийн); модны цавчдас эсвэл зоргодос; модны үртэс, хаягдал, өөдөс (гуалин, тоосгон, үрлэн эсвэл адил төст хэлбэрт оруулан шахсан эсвэл шахаагүй).

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, brisquettes, pellets or similar forms.

/m3/

150 000

44.03

Холтослосон эсвэл холтослоогүй, боловсруулаагүй мод, эсвэл ойролцоогоор дөрвөлжилж зассан мод.

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.

/m3/

150 000

44.07

Уртын дагуу хөрөөдсөн эсвэл цавчсан, зүссэн эсвэл хуулсан, харуулдсан эсвэл харуулдаагүй, зүлгэсэн эсвэл зүлгээгүй, уртасгаж залгасан эсвэл залгаагүй, зузаан нь 6мм-ээс их байх мод.

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm.

/m3/

150 000

44.06

Төмөр замын эсвэл трамвайны замын дэр мод.

Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood.

/m3/

150 000

44.09

Аливаа ирмэг, төгсгөл эсвэл нүүрэн хэсэгт үргэлжилсэн хэлбэр оруулсан (углуурга гаргасан, ховил гаргасан, ирмэгт нь догол гаргасан, ирмэгийн өнцгийг нь дарсан, V-холбоостой, хагас дугуй хэлбэрийн углуурга гаргасан, хээ, дүрс сийлбэрлэж оруулсан, бөөрөнхийлсөн буюу тэдгээртэй төстэй хэлбэр оруулсан), харуулдсан эсвэл харуулдаагүй, зүлгэсэн эсвэл зүлгээгүй, эсвэл уртасгаж залгасан буюу залгаагүй мод (зүймэл модон шалны зориулалтын эвлүүлж нийлүү-лээгүй нарийн мод болон хөндлөвч орно).

Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.

/m3/

150 000


              2.2 ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ТУСГАЙ ТАТВАР /SPECIFIC EXPORT TAX/

Барааны код

/HS Code/

Барааны нэр

Description of goods

Хэмжих нэгж

/Unit of Quantity/

Татварын хэмжээ/төгрөгөөр/

Amount of Duty

/in MNT/

4103.9

Ямааны арьс

Skins of goats

ширхэг /piece/

1500

Ишигний арьс

Skins of goats's kids

ширхэг /piece/

1500

4301.1

Монгол ямаа эсвэл ишигний боловсруулаагүй арьс

Raw furskins of Mongolian goats or kids

ширхэг /piece/

1500

 

ГУРАВ. ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР/ EXCISE DUTY/

                3.1. АРХИ, СОГТУУРУУЛАХ УНДАА, ТАМХИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР /EXCISE DUTY RATE ON ALCOHOL, CIGARETTES AND TOBACCOS/

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

/The Ranges of Goods Subject to the Excise Duty/

Хэмжих нэгж

/Unit of Quantity/

Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Excise Duty Amount/in MNT/

Бүх төрлийн цагаан архи, архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа

/All kinds of vodka, liquor,  cordial, and other alcoholic beverages/

25 хүртэл хатуулагтай

/Up to 25 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

3 335

25-аас 40 хүртэл хатуулагтай

/Between 25 and 40 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

6 670

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

/More than 40 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

15 000

Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин

/All kinds of cognac, whiskey, rum, and gin/

25 хүртэл хатуулагтай

/Up to 25 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

8 340

25-аас 40 хүртэл хатуулагтай

/Between 25 and 40 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

16 700

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

/More than 40 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

20 010

Бүх төрлийн дарс

/All kinds of wine/

35 хүртэл хатуулагтай

/Up to 35 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

835

35 ба түүнээс дээш хатуулагтай

/More than 35 degrees of alcoholic strength/

1 литр

/1 litre/

7 505

Бүх төрлийн пиво

/All kinds of beer/

1 литр

/1 litre/

335

Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи

/Cigarettes and Similar Items/

100 ширхэг

/100 pieces/

4 000

Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи
/Pipe and Bulk Tobaccos and Similar Items (such as Rolling Tobacco, etc.)/

1 килограмм

/1 kg/

3 000

 

3.2. АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР /EXCISE DUTY RATE ON PETROLEUM AND FUEL/

Хилийн боомтын нэр

/Names of Border Ports/

Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Excise Duty Amount/in MNT/

Автобензин /шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ/

Petroleum/octanes determined through test/

Дизелийн түлш

/Diesel Fuel/

80

92

95 болон түүнээс дээш

/95or more/

Цагааннуур, Ярант, Боршоо, Арцсуурь, Тэс, Бургастай, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Баянхошуу, Бичигт, Хавирга

/Tsagaannuur, Yarant, Borshoo, Artssuuri, Tes, Burgastai, Gashuunsukhait, Shiveekhuren, Bayankhoshuu, Bichigt, Khavirga/

0

0

0

0

Ханх, Ульханмайхан

/Khankh, Ulikhanmaikhan/

0

0

0

0

Сүхбаатар, Замын-Үүд, Алтанбулаг

/Sukhbaatar, Zamiin-Uud, Altanbulag/

0

0

210 000

280 000

Эрээнцав

/Ereentsav/

0

0

80 000

150 000


3.3.
АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ СУУДЛЫН АВТОМАШИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР 

/EXCISE DUTY RATE ON AUTOMOBILES RUNNING ON GASOLINE AND DIESEL FUEL/

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж  /см3/

Vehicle Engine (Cylinder)

Capacity/in cm3/

Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Excise Duty Amount/in MNT/

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

Years since the manufactured date/years/

03 жил

/03 years/

46 жил

/4 – 6 years/

79 жил

/7 – 9 years/

10 ба түүнээс дээш жил

/10 years and over/

1500 ба түүнээс доош

/1500 or under/

750 000

600 000

3350 000

10 000 000

1501 – 2500

300 000

3200 000

5 000 000

11700 000

2501 – 3500

3 050 000

4000 000

6700 000

13350 000

3501 – 4500

850 000

8000 000

10850 000

17500 000

4501 ба түүнээс дээш

/4501 and over/

14210 000

27200 000

39 150 000

65975 000

 

3.4. ХОС ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИН, ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙГЭЭР АЖИЛЛАДАГ АВТОМАШИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР / EXCISE DUTY RATE ON HYBRID CARS AND VEHICLES RUNNING ON LPG /

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж  /см3/

Vehicle Engine (Cylinder)

Capacity/in cm3/

Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Excise Duty Amount/in MNT/

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

Years since the manufactured date/years/

03 жил

/03 years/

46 жил

/4 – 6 years/

79 жил

/7 – 9 years/

10 ба түүнээс дээш жил

/10 years and over/

1500 ба түүнээс доош

/1500 or under/

375 000

800 000

1 675 000

5 000 000

1501 – 2500

1 150 000

1 600 000

2500 000

5 850 000

2501 – 3500

1525 000

000 000

3 350 000

6 675 000

3501 – 4500

3 425 000

000 000

5 425 000

8 750 000

4501 ба түүнээс дээш

/4501 and over/

7 105 000

13 600 000

19575 000

32 987 500

 

3.5. ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛТ АВТОМАШИН / EXCISE DUTY RATEON ELECTRIC CARS /

Онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Excise Duty Amount/in MNT/

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

Years since the manufactured date/years/

03 жил

/03 years/

46 жил

/4 – 6 years/

79 жил

/7 – 9 years/

10 ба түүнээс дээш жил

/10 years and over/

375 000

800 000

1 675 000

5 000 000

 

ДӨРӨВ. АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАР/T AX ON PETROLEUM AND FUEL/

Албан татвар ногдуулах автобензин, дизелийн түлш

/Petroleum and Fuel to levy tax/

Хэмжих нэгж

/Unit of Quantity/

Албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Tax Amount /in MNT/

90 хүртэл октантай автобензин

/Petroleum of up to 90 octanes/

тонн

/tonne/

20350

90-ээс дээш октантай автобензин

/Petroleum of more than 90 octanes/

тонн

/tonne/

25700

Дизелийн өвөл, зуны түлш

/Winter and summer diesel fuel/

тонн

/tonne/

2140