mn GB

Ахмадын Хорооны тэргүүлэгчид

Д.Амарсайхан    9191 8009

М.Пүрэв            9988 4778

Ж.Булган           9913 7935

Ч.Алимаа           9909 9088

Г.Туяа                9900 1598

Б.Лхамхүү          9959 6309

П.Юмжирдулам  9627 8288   9986 8040

Г.Цэрэндулам     9919 0042

С.Энхтуяа           9912 3773

Ч.Жаргалсайхан  9594 1779