mn GB
Mobile menu

Дэргэдэх байгууллагууд

Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, Судалгааны төв

Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газрын дэргэдэх Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв нь 1991 онд Сургалт Судалгааны Төв нэртэйгээр байгуулагдан, өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа нь өргөжин, өнөөдөр гаалийн байгууллагын хөгжлийн чиг хандлага, шинэ үеийн гаалийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн судалгааны ажил эрхлэх, арга зүйг боловсруулах, гаалийн ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх мөн гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, давтан сургах, гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах үндсэн чиг үүрэг бүхий сургалт,судалгаа, хэвлэл мэдээллийн нэгж болон ажиллаж байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧООН:

- 1996 онд “Сургалт, судалгааны төв”,
- 2001 онд “Гааль, эдийн засгийн коллеж”,
- 2005 онд “Гааль, эдийн засгийн дээд сургууль”,
- 2010 онд “Судалгаа, хөгжлийн төв”,
- 2016 онд “Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв”

Хэвлэл мэдээлэл, Сургалт, судалгааны төв нь үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд гаалийн удирдах төв байгууллагын нэгж болон харьяа газар, хороодтой хамтарч баг бүрдүүлэн судалгаа хийх, түүнчлэн газар хороодыг судалгааны арга зүйн болон мэргэшлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан гаалийн хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг олон нийтэд сурталчилах, гаалийн байгууллагын хөгжил болон чадавхи, гадаад худалдааны асуудлаар гарын авлага, аргачлал, товхимол зэрэг бүтээл гаргаж хэвлүүлэх, нийтлүүлэх, Дэлхийн Гаалийн байгууллага, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага болон олон улсын бусад байгууллага, гадаад улс орнуудын гааль судлалын баримт бичиг, гаалийн хөгжил дэвшил, хяналтын арга ажиллагаатай холбоотой технологи, шинжлэх ухааны ололт амжилт, туршлагыг судлах зэргээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Өнгөрсөн хугацаанд 30 гаруй судалгааны бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага, олон арван эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж олны хүртээл болгосон.

Мөн аж ахуй нэгж, байгууллагын хүсэлтээр гаалийн үйл ажиллагаа, технологийн чиглэлээр захиалгат сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна.

ГААЛИЙН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР:

Дэлхийн гаалийн байгууллага нь гишүүн орнуудынхаа дотоодын хэрэгцээнд зориулан, гаалийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор 2003 оноос “Цахим сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Монголын гааль 2009 онд “ДГБ-ын цахим сургалтын модулийг Монгол улсын гаалийн байгууллагад суурилуулах хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурснаар монголын гаальчид эх хэл дээрээ, цахим хэлбэрээр, зайнаас тасралтгүй суралцах боломж бүрдсэн.

 Гаалийн төв лаборатори

Гаалийн төв лаборатори нь “Гаалийн тухай хууль”-д заасны дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа тээврийн хэрэгсэл болон тэдгээртэй холбоотой бичиг баримтад гаалийн хяналт хийх явцад мэргэжлийн тусгай мэдлэг зайлшгүй шаардагдах, гаалийн зорилгоор барааны ангиллын кодыг тодорхойлох тохиолдолд магадлан шинжилгээг хийх, мансууруулах, сэтгэц нөлөөт бодисыг таньж илрүүлэх зорилго бүхий гаалийн хяналт, шалгалтын явцад гарсан маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гаалийн байгууллагын нэг юм.

Гаалийн төв лаборатори нь 2003 оноос хойш Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас итгэмжлэгдсэн лабораторийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд дараах нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд сорилт шинжилгээ хийж байна. Үүнд:

 • Хар тамхи, мансууруулах бодис,
 • Төрөл бүрийн химийн бодис,
 • Согтууруулах ундаа,
 • Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн
 • Нефтийн бүтээгдэхүүн
 • Ноос, ноолуур, малын гаралтай түүхий эд
 • Хайлуур жонш, эрдэс түүхий эд, хүдэр баяжмал
 • Нэхмэл болон сүлжмэл даавуу, утас ээрмэл
 • Замын-Үүд дэх гаалийн газрын гаалийн салбар лаборатори
 • Сэлэнгэ гаалийн газрын Алтанбулаг дахь гаалийн салбар лаборатори
 • Баян-Өлгий гаалийн газрын Цагааннуур дахь салбар лаборатори
 • Дорнод дахь гаалийн газрын салбар лаборатори
 • Сайншанд дахь гаалийн газрын Чойр дахь салбар лаборатори

Гаалийн зорилгоор магадлан шинжилгээ хийдэг болсноорМонгол улс 1991 онд нэгдэн орсон “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн тухай Конвенцийг бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд чухал түлхэц болсноос гадна барааны ангиллын кодыг үнэн зөв тодорхойлсноор гаалийн үнэ, үнэлгээг зөв тогтоох, ялгавартай татвартайижил төрлийн барааны хувьд барааг буруу тодорхойлон тодорхойлон ангилснаас үүсэх татварын алдагдлыг, нэг төрлийн барааг гаалийн газар болгонд өөр өөрөөр англахаас зайлсхийх,гаалийн болон бусад татварыг зөв ногдуулж, барагдуулах, статистик мэдээллийг үнэн зөв, бодитой гаргах, гаалийн зөрчлийг илрүүлэх, хориглосон, хязгаарласан бараанд тавих хяналтыг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой.

Гаалийн төв лаборатори нь гаалийн хяналт шалгалтын явцад барааны ангиллын кодыг буруу мэдүүлж, татвараас зайлсхийх оролдлогыг таслан зогсоож, улсын төсвийг бүрдүүлэхэд багагүй үүрэг гүйцэтгэж, сүүлийн 3 жилд 18 гаалийн газар, хороодоос ирүүлсэн 4061 аж ахуйн нэгжийн 950 гаруй нэр төрлийн барааны 14806 дээжинд шинжилгээ хийж, барааны ангиллын кодыг үнэн зөв тодорхойлон, 6935 дүгнэлтийг гаргаж, шинжилгээний хураамжаар 426,5 сая төгрөгийг улсын төсөвт оруулснаас гадна барааны ангиллын кодтой холбоотой 501 зөрчлийг илрүүлж, татвартай барааны ангиллын кодод хамруулснаар улсын төсөвт нийт 692,8 сая төгрөгийн татварыг нэмж оруулсан байна.

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан ГТЛ –ийн 2017-2020 оны стратеги зорилтын хүрээнд төмрийн хүдэр баяжмал болон зэс, цайрын баяжмал дахь үндсэн болон үнэт металлыг тодорхойлох шинжилгээний аргууд, нүүрсний голүзүүлэлт болох үнслэг , дэгдэмхий бодис, илчлэгийг тодорхойлох шинжилгээний аргуудыг шинээр нэвтрүүлэх, Бүс нутгийн итгэмжлэгдсэн лаборатори болох зорилт тавин ажиллаж байна.

САЛБАР ЛАБОРАТОРИУД

Гаалийн төв лаборатори нь өөрийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, улсын хилээр нэвтэрч буй барааны урсгал хөдөлгөөнийг саатуулалгүйгээр гаалийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор хилийн боомтууд дээр түүхий нефть болон нефтийн бүтээгдэхүүн, согтууруулах ундаа, химийн бодис, хар тамхи мансууруулах бодисыг шинжлэх чадвар бүхий 5 салбар лабораториудыг ажиллуулж, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Үүнд:

Гаалийн салбар лабораториудыг байгуулснаар гадаад худалдааг хөнгөвчлөөд зогсохгүй гаалийн бүрдүүлэлтийн цаг хугацааг 2-3 хоногоор багасгаж, бизнес эрхлэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчлэн, тэдний зардлыг 1,5-2 дахин хэмнэхэд чухал нөлөө үзүүлсэн.

Мэдээллийн технологийн төв

Мэдээллийн технологийн төв /МТТ/ гаалийн байгууллагын мэдээллийн технологийн бодлогыг тодорхойлж бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино. МТТ-ийн төвийн үндсэн чиглэл нь гаалийн үйлчилгээг ил тод, хүнд сурталгүй, шуурхай үзүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхэд мэдээллийн дэвшилтэт техник, технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, “Цахим Гааль” – ийг хөгжүүлэх явдал юм.

Ингэхдээ:

· Гаалийн байгууллагын системийн хэмжээний үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлж хэрэгжүүлнэ.
· Гаалийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай байгаа хэрэглээний програм хангамжуудыг боловсруулах, туршиж зүгшрүүлэх, нэвтрүүлэх замаар хөгжүүлнэ.
· Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг бий болгож, өргөжүүлэн хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллана. Гаалийн системийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа програм хангамжуудын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллана.
· Мэдээллийн технологийг гаалийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхдээ Дэлхийн Гаалийн Байгууллагын стандарт зөвлөмжүүд болон, бусад орны хэрэгжүүүлж буй дэвшилтэд систем, технологид нийцүүлэн тэдгээрийн түвшинд хүргэх чиглэлийг баримтална.
· Гаалийн газар, хороодын мэдээллийн технологийн чиглэлийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн арга зүйн удирдлага, заавар, зөвлөмжөөр хангаж ажиллана.

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газар

Гаалийн харилцаанд оролцогчдын экспорт, импортын үйл ажиллагааг гаалийн зорилгоор нягтлан шалгах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, худалдааны луйвраас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагааг хийхээр байгуулагдан ажиллаж байна.

Үйлчилгээ, аж ахуйн алба

Гаалийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, үндэслэлийг тодорхойлох, байгууллагын урсгал төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт, нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн удирдлагаар хангах, санхүү мөнгөний менежмент, үр ашгийг дээшлүүлэх, үндсэн хөрөнгө, барилга байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Эрэлч нохойн сургалтын төв

Гаалийн 11 газар, хороодод Эрэлч нохой хариуцсан 18 гаалийн улсын байцаагч ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Өнгөрсөн 2016 онд нийт захиргааны 102 зөрчил илрүүлж, эрүүгийн шинжтэй 5 хэргийг олж илрүүлэн холбогдох хууль, хүчний байгуулагуудад хүлээлгэн өгч ажиллаж байна.

Онцлох зөрчлөөс дурьдвал: Замын-Үүд дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан ГУБ нь 44.3 гр МӨС /ice/ төрлийн мансууруулах бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг таслан зогсоосон. Мөн газрын Эрэлч нохой хариуцсан ГУБ нь 110 кг байгалийн үнэт чулууг улсын хилээр хууль бусаар гаргахыг завдсан үйлдэлийг таслан зогсоосон.

Зөрчилд холбогдох бараанаас дурьдвал: Зээрийн эвэр 8 кг, чонын арьс 9ш, сойр шувуу 2ш, чонын хоншоор 11ш, зээрийн эвэр, бугын ясан эвэр 10кг, согооны сүүл 1 ш, хэрэмний арьс 20 ш, ямааны мах 67 кг, янгирын эвэр 2 ширхэг, янгирын 2 дагз, бугын чив, сүүл, цагаан архи 376 литр, малын тариа 400ш, байгалийн үнэт чулуу 110 кг, 124 кг хаягдал хөнгөнцагаан, 30кг гууль зэрэг бараануудыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлүүдийг таслан зогсоож холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэн ажилласан.

 • Хураасан барааны нийт үнийн дүн: 7’786’888₮
 • Саатуулсан барааны нийт үнийн дүн: 1’690’000₮
 • Ноогдуулсан нийт торгуулийн дүн: 1’759’000₮

Дээрх эрэлч нохой хариуцсан ГУБ нарын илрүүлсэн зөрчил нь зөвхөн Гаалийн Тухай Хуулийн 290.2.2, 291.1, 291.2 заалтыг үндэслэн хураасан бараа болно.

 • Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Эрэлч нохойн сургалтын төв нь 2016 онд Хар тамхи, мансууруулах бодис болон сэтгэц нөлөөт эм бэлдмэлийн хууль бус эргэлттэй тэмцэх, Олон нийтэд хар тамхи мансууруулах бодисийн хор хөнөөлийг таниулах, хар тамхи, мансууруулах бодисыг гаалийн албаны эрэлч нохой хэрхэн илрүүлдэг чиглэлээр Зохиомж дээд сургууль, Монгол дээд сургууль, Монголын үндэсний их сургууль, Орхон их сургуулийн Гадаад худалдаа зэрэг их, дээд сургуулийн 450 гаруй оюутан залууст илтгэн тавьж, сурталчилан таниулсан.
 • Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд ОХУ, Казакстан, Азарбайжан, Япон зэрэг улстай хамтран сургалт зохион байгууллах, сургалтын орчин, сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын албаны эрэлч нохойн сургалтын стандартад нийцүүлэх, хар тамхи, мансууруулах бодис илрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 2016 оноос БНСУ-ын Эрэлч нохойн сургалтын төвтэй хамтран туршлага судлах, албаны эрэлч нохойн сургалтын болон нохойн үржлийн талаар мэдээлэл солилцох зэрэг асуудлаар хамтран ажиллаж эхэллээ.