mn GB
Mobile menu
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 3-Р САРЫН 18-НЫ БАЙДЛААР 545.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙНА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 3-Р САРЫН 18-НЫ БАЙД…

     Гаалийн байгууллага 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс гуравдугаар сарын 18-ныг дуустал буюу ажлын 50 хоногт 545.6 тэрбум төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, өдөрт дунджаар 10.8 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн...

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТАРИАГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЖЭЭ

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТАРИАГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ Б…

Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр БНАСАУ-аас МУ-ын иргэн “Н”-ийн нэр дээр төмөр замаар илгээсэн хувийн ачаа бүхий тээшинд 3200...

ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ БҮС НУТГИЙН ТӨСӨЛ

ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ БҮС НУТГИЙН…

  ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ БҮС НУТГИЙН ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Хэрэгжүүлэгч байгууллага Монгол улсын Сангийн яам Гүйцэтгэгч байгууллага Монгол улсын Гаалийн ерөнхий газар Төслийн зорилго Хилийн үйлчилгээг сайжруулах замаар гадаад худалдааг илүү шуурхай,...

“ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТ БОЛОН МӨНГӨ  УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ”СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

“ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСЫН ХУУЛЬ Б…

Гаалийн байгууллага гүний болон хилийн боомтын 50 алба хаагчдыг хар тамхи, мөнгө угаахтай тэмцэх чадавхийг дээшлүүлэх сургалтанд хамрууллаа. Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх газар, Гаалийн ерөнхий газрын...

МОНГОЛ УЛС, ОХУ, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ХЭСГИЙН III ХУРАЛДААН МОСКВАД БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛС, ОХУ, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН ГУРВАН…

Монгол Улсын экс Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин, БНХАУ-ын дарга Си Зяньпин нар Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын нийслэл Душанбе хотод 2014 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр анх удаа хамтдаа...

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ТУХАЙ

Гаалийн ерөнхий газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь байгууллагын үйл ажиллагааны бодлого, зорилтынхэрэгжилт, төсөл, хөтөлбөр, гаалийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, түүнчлэн гаалийн байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилт, санхүү төсвийн болон бусад үйл ажиллагаанд тодорхой чиглэлүүдээр эрсдэлд суурилсан дотоод аудитыг хэрэгжүүлэн удирдлагыг бодитмэдээллээр хангах, шийдвэргаргах болон бодлогынхувилбар боловсруулахад дэмжлэгүзүүлэх, зөвлөх, баталгаажуулах үйлчилгээгээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Тус хэлтэс нь Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/39 тоот тушаалаар батлагдсан орон тооны дагуу дарга-1, гаалийн улсын ахлах байцаагч-1, дотоод аудит хариуцсан гаалийн улсын байцаагч-3, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч 2, нийт 7 гаалийн улсын байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

grafik 1

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр Гаалийн ерөнхий газрын бодлогын баримт бичгүүд, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, зохион байгуулалтын бүтцийн 19 нэгж, харъяа гаалийн 18 газар, хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүнгийн үзүүлэлтэд улирал, хагас бүтэн жилээр дүгнэлт гарган, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилладаг.

Тус нэгжийн чиг үүрэгт 2013 оноос дотоод аудит хийх чиг үүрэг нэмэгдэж гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлүүдээр зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харъяа гаалийн газар, хороодын гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, санхүү, захиргаа, дотоод ажлын чиглэлээр дотоод аудит хийж тэдний үйл ажиллагаа, гаалийн хяналт шалгалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмжийг хүргүүлэн, биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.IA

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, бодитоор үнэлэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилгоор нэгж, газар хороодын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тодорхойлж, харъяа гаалийн газар, хороодыг үйл ажиллагааны чиглэл, онцлогоос нь хамааруулан бүсчлэн хувааж, урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог нэмэгдүүлэх асуудлуудыг тусган ГЕГ-ын даргын 2017 оны 26 дугаар тушаалаар “Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ыг шинэчлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.

tushaal

Мөн гаалийн байгууллагын захиргаа дотоод ажил, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний программ болох OpenERP систем програмыг шинэчлэн гаалийн байгууллага өөрийн хүчээр веб хандалттай захиргаа, дотоод ажлын системийг богино хугацаанд гүйцэтгэн, нэвтрүүлж эхлээд байна. CERP

Энэхүү програмыг нэвтрүүлснээр гаалийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харъяа гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагааны жилийн болон улирлын төлөвлөгөөний биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд цахимаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломж бүрдээд байна.

sitelogo

ГЕГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь 2017 онд Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институтын Салбар болох Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбоонд /IIA Mongolia/ гишүүнээр элсэн, олон улсын контент бүхий сертификаттай сургалтуудад хамрагдаж байна.

Тус холбооноос 2017 онд зохион байгуулсан “Эрсдэлд суурилсан дотоод аудит”, “Улсын салбар дахь гүйцэтгэлийн аудит” сэдэвт сургалтуудад хэлтсээрээ хамрагдан нийт 32 CPE цагийн хичээлийг амжилттай судлаж, сертификат гардан авсан.

Монгол улс дахь дотоод аудитын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлын талаар хэлэлцэх, олон улс дахь дотоод аудитын чиг хандлагыг танилцуулах зорилгоор Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбооноос Сангийн яамтай хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан “Дотоод аудиторуудын форум”-д оролцлоо.

Тус форумаар Дотоод аудитын үнэ цэнийг бий болгох нь, Монгол улс дахь дотоод аудитын өнөөгийн байдал, “Дотоод аудитын олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ-2017”-д орсон өөрчлөлт, Олон улс дахь дотоод аудитын чиг хандлага зэрэг сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж, Монгол улс дахь улсын салбарын дотоод аудитад тулгамдаж байгаа асуудлын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.

Форумын хүрээнд 4 зүйл бүхий зөвлөмжийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, байгууллагын удирдлагууд, эздэд зориулан гаргасан.

banner 1
 

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Prev Next
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 3-Р САРЫН 18-НЫ БАЙДЛААР 545.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙНА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 3-Р САРЫН 18-НЫ БАЙДЛААР …

     Гаалийн байгууллага 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс гуравдугаар сарын 18-ныг дуустал буюу ажлын 50 хоногт 545.6 тэрбум төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, өдөрт...

Дэлгэрэнгүй
ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТАРИАГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЖЭЭ

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТАРИАГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХУУЛЬ БУСААР…

Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр БНАСАУ-аас МУ-ын иргэн “Н”-ийн нэр дээр төмөр замаар илгээсэн...

Дэлгэрэнгүй
ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ БҮС НУТГИЙН ТӨСӨЛ

ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ БҮС НУТГИЙН ТӨСӨ…

  ХИЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ БҮС НУТГИЙН ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Хэрэгжүүлэгч байгууллага Монгол улсын Сангийн яам Гүйцэтгэгч байгууллага Монгол улсын Гаалийн ерөнхий газар Төслийн зорилго Хилийн үйлчилгээг сайжруулах...

Дэлгэрэнгүй
“ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТ БОЛОН МӨНГӨ  УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ”СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

“ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭР…

Гаалийн байгууллага гүний болон хилийн боомтын 50 алба хаагчдыг хар тамхи, мөнгө угаахтай тэмцэх чадавхийг дээшлүүлэх сургалтанд хамрууллаа. Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, ОХУ, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ХЭСГИЙН III ХУРАЛДААН МОСКВАД БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛС, ОХУ, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ…

Монгол Улсын экс Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин, БНХАУ-ын дарга Си Зяньпин нар Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын нийслэл Душанбе хотод 2014 оны 9 дүгээр сарын...

Дэлгэрэнгүй
УХШИГГ, УЛС ХООРОНДЫН ИЛГЭЭЛТИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ  ААН-ЫН ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

УХШИГГ, УЛС ХООРОНДЫН ИЛГЭЭЛТИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨ…

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар нь гааль биенесийн түншлэлийн хүрээнд 2019.02.20-ны өдөр улс хоорондын илгээлтийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-тэй хамтарсан уулзалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ГАШУУНСУХАЙТЫН БООМТООР ИРГЭН Т ХАР ТАМХИ НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР ЗАВДСАНЫГ ИЛРҮҮЛЖЭЭ

ГАШУУНСУХАЙТЫН БООМТООР ИРГЭН Т ХАР ТАМХИ НЭВ…

  Өнөөдөр буюу 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдөр Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Гашуунсухайт дахь гаалиар Монгол Улсын иргэн “Т” гэгч этгээд биедээ хар тамхи...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АНХААРУУЛЖ БАЙНА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АНХААРУУЛЖ БАЙНА

2019 оны 1-р сарын байдлаар Гаалийн байгууллага мансууруулах бодис улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан 5 удаагийн үйлдлийг илрүүлж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хар тамхитай тэмцэх газар бусад...

Дэлгэрэнгүй
ДГБ-ЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ИЛГЭЭЛТ

ДГБ-ЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ИЛГЭЭЛТ

Жил бүрийн олон улсын гаалийн баярыг тохиолдуулан Дэлхийн гаалийн байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газраас дэлхий дахины гаалийн байгууллагад тулгарч буй хүндрэлтэй холбоотой уриа тунхаглан...

Дэлгэрэнгүй
“ОЛОН УЛСЫН ГААЛИЙН БАЯР 2019”

“ОЛОН УЛСЫН ГААЛИЙН БАЯР 2019”

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөлийн конвенц 1952 оны 11 дүгээр сарын 4-нд хүчин төгөлдөр болсноор, одоогийн Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ) 17 гишүүнтэй байгуулагдан, уг зөвлөлийн анхны...

Дэлгэрэнгүй