mn GB
Mobile menu
САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭД БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭ…

Санхүү, эдийн засгийн салбарын төрийн байгууллагуудын дунд явагддаг “Спортын наадам-2018” тэмцээн энэ жил 11-р сарын 21-25 өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг тэмцээнд 13 байгууллага спортын 6 төрөлд хурд хүчээ сорьсноос багийн нийт дүнгээр 1-р байранд Монгол...

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГЭЭ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРНӨ

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН…

   Монгол Улс, БНХАУ-ын Гаалийн байгууллагын Хилийн хамтарсан шалгалтын ажлын хэсгийн есдүгээр хуралдаан БНХАУ-ын Тяньжин хотноо боллоо.

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН  ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБАНЫ ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХОЁРДУГААР УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН Х…

Монгол-Оросын гаалийн байгууллагууд гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр 2017-2018 онуудад хийсэн ажлын дүнг хэлэлцэх, цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлын талаар харилцан санал солилцох, зарим асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор зохион байгууллагдсан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар,...

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН Ш…

        2018.11.07-ны өдөр Хуулийн хэлтсийн ГУАБ Ч.Тамираа, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн ГУАБ Д.Цэндсүрэн нар “Төрийн албаны тухай хуулийн товч танилцуулга”, Хүний нөөцийн хэлтсийн ГУБ Б.Сумъяасүрэн “Төрийн албаны тухай хуулийн зарим хэсгийн мэдээлэл”, Мэдээллийн технологийн төвийн...

1281

Мэдээлэл өгөх, авах утас

1800-1281

Гааль сонсож байна
 org221 АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС
1800-1969
ЭНГИЙН УТАСНЫ ТАРИФААР

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ТУХАЙ

Гаалийн ерөнхий газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь байгууллагын үйл ажиллагааны бодлого, зорилтынхэрэгжилт, төсөл, хөтөлбөр, гаалийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, түүнчлэн гаалийн байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилт, санхүү төсвийн болон бусад үйл ажиллагаанд тодорхой чиглэлүүдээр эрсдэлд суурилсан дотоод аудитыг хэрэгжүүлэн удирдлагыг бодитмэдээллээр хангах, шийдвэргаргах болон бодлогынхувилбар боловсруулахад дэмжлэгүзүүлэх, зөвлөх, баталгаажуулах үйлчилгээгээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Тус хэлтэс нь Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/39 тоот тушаалаар батлагдсан орон тооны дагуу дарга-1, гаалийн улсын ахлах байцаагч-1, дотоод аудит хариуцсан гаалийн улсын байцаагч-3, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч 2, нийт 7 гаалийн улсын байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

grafik 1

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр Гаалийн ерөнхий газрын бодлогын баримт бичгүүд, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, зохион байгуулалтын бүтцийн 19 нэгж, харъяа гаалийн 18 газар, хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүнгийн үзүүлэлтэд улирал, хагас бүтэн жилээр дүгнэлт гарган, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилладаг.

Тус нэгжийн чиг үүрэгт 2013 оноос дотоод аудит хийх чиг үүрэг нэмэгдэж гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлүүдээр зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага болон харъяа гаалийн газар, хороодын гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, санхүү, захиргаа, дотоод ажлын чиглэлээр дотоод аудит хийж тэдний үйл ажиллагаа, гаалийн хяналт шалгалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмжийг хүргүүлэн, биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.IA

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх, бодитоор үнэлэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилгоор нэгж, газар хороодын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тодорхойлж, харъяа гаалийн газар, хороодыг үйл ажиллагааны чиглэл, онцлогоос нь хамааруулан бүсчлэн хувааж, урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоог нэмэгдүүлэх асуудлуудыг тусган ГЕГ-ын даргын 2017 оны 26 дугаар тушаалаар “Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ыг шинэчлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.

tushaal

Мөн гаалийн байгууллагын захиргаа дотоод ажил, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний программ болох OpenERP систем програмыг шинэчлэн гаалийн байгууллага өөрийн хүчээр веб хандалттай захиргаа, дотоод ажлын системийг богино хугацаанд гүйцэтгэн, нэвтрүүлж эхлээд байна. CERP

Энэхүү програмыг нэвтрүүлснээр гаалийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, дэргэдэх байгууллага, харъяа гаалийн газар, хорооны үйл ажиллагааны жилийн болон улирлын төлөвлөгөөний биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд цахимаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломж бүрдээд байна.

sitelogo

ГЕГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь 2017 онд Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институтын Салбар болох Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбоонд /IIA Mongolia/ гишүүнээр элсэн, олон улсын контент бүхий сертификаттай сургалтуудад хамрагдаж байна.

Тус холбооноос 2017 онд зохион байгуулсан “Эрсдэлд суурилсан дотоод аудит”, “Улсын салбар дахь гүйцэтгэлийн аудит” сэдэвт сургалтуудад хэлтсээрээ хамрагдан нийт 32 CPE цагийн хичээлийг амжилттай судлаж, сертификат гардан авсан.

Монгол улс дахь дотоод аудитын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлын талаар хэлэлцэх, олон улс дахь дотоод аудитын чиг хандлагыг танилцуулах зорилгоор Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбооноос Сангийн яамтай хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан “Дотоод аудиторуудын форум”-д оролцлоо.

Тус форумаар Дотоод аудитын үнэ цэнийг бий болгох нь, Монгол улс дахь дотоод аудитын өнөөгийн байдал, “Дотоод аудитын олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ-2017”-д орсон өөрчлөлт, Олон улс дахь дотоод аудитын чиг хандлага зэрэг сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж, Монгол улс дахь улсын салбарын дотоод аудитад тулгамдаж байгаа асуудлын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.

Форумын хүрээнд 4 зүйл бүхий зөвлөмжийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, байгууллагын удирдлагууд, эздэд зориулан гаргасан.

banner 1
 

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Prev Next
САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭД БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-20…

Санхүү, эдийн засгийн салбарын төрийн байгууллагуудын дунд явагддаг “Спортын наадам-2018” тэмцээн энэ жил 11-р сарын 21-25 өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг тэмцээнд 13 байгууллага спортын 6...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГЭЭ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРНӨ

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯН…

   Монгол Улс, БНХАУ-ын Гаалийн байгууллагын Хилийн хамтарсан шалгалтын ажлын хэсгийн есдүгээр хуралдаан БНХАУ-ын Тяньжин хотноо боллоо.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН  ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБАНЫ ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХОЁРДУГААР УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРО…

Монгол-Оросын гаалийн байгууллагууд гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр 2017-2018 онуудад хийсэн ажлын дүнг хэлэлцэх, цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлын талаар харилцан санал солилцох, зарим...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛ…

        2018.11.07-ны өдөр Хуулийн хэлтсийн ГУАБ Ч.Тамираа, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн ГУАБ Д.Цэндсүрэн нар “Төрийн албаны тухай хуулийн товч танилцуулга”, Хүний нөөцийн хэлтсийн ГУБ Б.Сумъяасүрэн...

Дэлгэрэнгүй
ДГБ-ЫН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” ҮНДЭСНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ДГБ-ЫН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР…

Монголын гаалийн байгууллага ДГБ-ын “Удирдлагын манлайлал, хөгжлийн хөтөлбөр” хэмээх нэр хүндтэй сургалтыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах хүсэлтийг ДГБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт илэрхийлсний дагуу...

Дэлгэрэнгүй
ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ВАЛЮТЫГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДҮҮЛЭХЭЭС ЗАЙЛСХИЙЖ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЖЭЭ

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ВАЛЮТЫГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭД…

     Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд 2018 оны аравдугаар сарын 12-ны өдөр Бээжин-Улаанбаатар чиглэлийн онгоцоор ирсэн зорчигчийн гар тээшнээс их хэмжээний бэлэн...

Дэлгэрэнгүй
“ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХИЛ ДАМНАСАН ХУУЛЬ БУС ХУДАЛДААГ БУУРУУЛАХ, ХИЛ ОРЧМЫН ИРГЭДИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” ТӨСӨЛ ЭРСДЭЛ БҮХИЙ ХОЁР ХИЛИЙН БООМТОД ХЭРЭГЖИНЭ

“ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХИЛ ДАМНАСАН ХУУЛЬ БУС ХУДАЛДА…

     Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг нь Их Британийн Засгийн газрын санхүүжилтээр “Зэрлэг амьтны хил дамнасан хууль бус худалдааг бууруулах, хил орчмын иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦЭНГЭЭНТ АХА-2018 ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭ…

Гаалийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны түүхт 106 жилийн ойн баярын хүрээнд нийт гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын байцаагч нарын албаны ёс зүй, мэдлэг чадвар, бүтээлч...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ТЭС ДЭХ САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ …

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын...

Дэлгэрэнгүй
"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНДЭЭ ЧИГЛЭГДСЭН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЖУРАМЛАВ

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН…

"ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АХМАДЫН ХОРОО" ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНДЭЭ ЧИГЛЭГДСЭН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЖУРАМЛАХ НЬ    -татаж авах

Дэлгэрэнгүй