mn GB
Mobile menu

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын танилцуулга

ГТЕГ-ын даргын баталсан 2016 оны 05 дугаар сард “Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудит”-ыг Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.6 дахь заалт, 69 дүгээр зүйл, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/124 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Гааль, татварын албаны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх заавар”, ГТЕГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд үндэслэн дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

ДАГГ-ын түүхийг авч үзвэл:

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар нь анх 1963 онд ГХЯ-ны Гаалийн ерөнхий хорооны шийдвэрээр Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн хорооны харьяа Дархан хот дахь гаалийн салбар нэртэйгээр байгуулагдаж, МУГЕГ-ын даргын 1994 оны 300 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын харьяаллаас гарч гаалийн хороо болон зохион байгуулагдсан байна. Дархан-Уул аймаг дахь Гаалийн хороонд Сэлэнгэ аймгийн Гаалийн газрын харьяанд байсан “Хандгайт” дахь салбарыг шилжүүлэн өргөтгөж, улмаар ГЕГ-ын даргын 2011 оны 01дүгээр сарын 27-ны 40 тоот тушаалаар гаалийн газар болсон байна.

Тус газар нь Дархан 1 өртөө, Дархан 2 өртөө, Зүүнхараа, Баруунхараа, Салхит, Шарын гол, Хөтөл зэрэг өртөөнд дулааны цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж, угсармал хийц, нефть, ХАА тоног төхөөрөмж, трактор, барилгын материал, модон зүсмэл материал, төрөл бүрийн хувцас, савх, савхны бэлдэц, түлш, цемент, төмрийн хүдэр, гөлтгөнө, үр тариа, самрын идээ, рапс, мах, хивэг, химийн бодис, бордоо зэрэг бараанд захиалга дуудлагаар, Ерөө суманд байрлах Хандгайт дахь гаалийн хяналтын бүсэд төмрийн хүдэрт гаалийн хяналт шалгалт хийдэг байна.

Тус гаалийн газрын захиргаа, дотоод ажил, гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн гурван чиглэлд дотоод аудитын ажлыг гүйцэтгэж аудитын үр дүнд гарсан дүгнэлт, зөвлөмжийг ГТЕГ-ын удирдлагуудад танилцуулж, тайланг баталгаажуулж шийдвэрийг Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газарт хүргүүлэн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР