mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ