mn GB
Mobile menu

Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх үйлчилгээ аж ахуйн албанд шаардлагатай байгаа шатахуунаар хангах, худалдан авах 02/2018 тоот харьцуулсан тендер 2018-03-16

2018-03-16

 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 Гаалийн байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх нэг удаагийн троссон ломбо нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 02/2017 2017-05-18

2017-05-18

2 Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 4/2017 тоот нээлттэй тендерийн баримт бичиг
2017-07-05

2017-07-05

3 Гаалийн байгууллагын гаалийн улсын байцаагчийн ажлын цүнх, малгай, зангиа нийлүүлэх нээлттэй тендер 2017-10-18

2017-10-18

4 Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 4/2017 тоот нээлттэй тендер 2017-12-04

2017-12-04

5 Гаалийн байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган явуулахад шаардлагатай автомашин болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 15/2017 тоот нээлттэй тендер 2017-12-04

2017-12-04

 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 “Гааль, татварын байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх нэг удаагийн троссон ломбо нийлүүлэх” 11/2016 тоот 2016-07-21

2016-07-21

2 Гааль, татварын ерөнхий газрын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь “Бургастай” хилийн боомтын хяналт шалгалтын цогцолбор, хилийн хяналтын байгууллагын ажиллагсдын орон сууцны хэвийн ажиллагааг хангахад шаардлагатай машин механизм нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 18/2016 тендер 2016-07-25

2016-07-25

 

 

Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 “Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Гаалийн зөрчил, хөдөлгөөнт хяналтын газрын Хөдөлгөөнт хяналтын албаны эрэлч нохойг зориулалтын нохойн хоолоор хангах, худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” 1/2015 тоот 2015-02-17

2015-02-17

2 2. Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас  нийлүүлэх, нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2/2015 тоот 2015-03-26

2015-03-26

3 3. Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас  нийлүүлэх, нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2/2015 тоот 2015-06-02

2015-06-02

4 4. Гаалийн байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх нэг удаагын троссон ломбо, гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг хэвлэх тусгай нууцлал бүхий цаас нийлүүлэх 10/2015 тоот 2015-07-30

2015-07-30

5 5. Тендер шалгаруулалтын нэр: Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газар, Алтанбулаг хилийн боомтын хэвийн ажиллагаа, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахтай холбогдуулан хийгдэх их засварын ажлыг сонгон шалгаруулах тендер дугаар: 21/2015 2015-09-14

2015-09-14

6 6. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Гашуунсухайт дахь Гаалийн газрын уурын зуух суурилуулах засварын ажлыг сонгон шалгаруулах тендер. Дугаар: 24/2015 2015-09-28

2015-09-28

 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
1 Гаалийн ерөнхий газрын мэдээллийн технологийн төвийн албан хэрэгцээнд ашиглаж буй техник хэрэгслийг шинэчлэх ажил. 2014-02-17 2014-02-17
2 Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Ульханмайхан, Сүмбэр, Тэшиг суман дахь Бага-Илэнх алслагдсан хилийн боомтуудын албан хэрэгцээнд VSAT өргөтгөлийг сайжруулах ажил. 2014-02-14 2014-02-14
3 Баян-Өлгийн аймгийн Цагааннуур, Ховд аймгийн Ярант, Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт, Шивээхүрэн хилийн боомтуудын орох, гарах хаалгыг шилэн кабелиар холбох ажил. 2014-02-17 2014-02-17
4 Гаалийн ерөнхий газрын серверийн өрөөний хөргөлтийн системийг шинэчлэх. 2014-02-14 2014-02-14
5 Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг ашиглан гаалийн газар, хороодод дотоод холбоог бий болгох /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-03-04 2014-03-04
6 Серверийн өрөөний тог баригчийн батарейг солих /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-02-03 2014-02-03
7 Гаалийн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглаж буй системүүдийг нэгтгэх төхөөрөмж /Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг/ 2014-02-10 2014-02-10
8 Гаалийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний өргөтгөл /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-03-10 2014-03-10
9 Гаалийн автоматжуулсан систем (CAIS )-ийн серверүүдэд шинэчлэлт хийх /Гаалийн ерөнхий газар/ 2014-03-10 2014-03-10
10 Улсын орлого болсон автомашины нээлттэй дуудлага худалдаанд 2013-11-11 2013-11-11
11 Гаалийн улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2013-09-20 2013-09-20
12 Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн боомтод гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж, худаг гарган худгийн барилга барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-09-02 2013-09-02
13 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа газар, хороодын албан хэрэгцээнд зорчигчийн ачаа,тээш шалгах рентген аппарат нийлүүлж, суурилуулах 2013-08-19 2013-08-19
14 Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас хураагдаж улсын орлого болгосон тарваганы арьс 422 ширхэг, мөндөлийн арьс 98 ширхэг, чонын арьс 21 ширхэг, үнэгний арьс 2 ширхэг, хярсны арьс 5 ширхэгийг худалдан борлуулах хаалттай дуудлага худалдааг үндэсний үйлдвэрлэгчдийн дунд зарлаж байна. 2013-07-09 2013-07-09
15 Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтын Шалган нэвтрүүлэх цогцолборын төв байрны барилгын хүчитгэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-08-01 2013-08-01
 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
11 Өмнөговь аймаг дахь Шивээхүрэн гаалийн газарт 1 ширхэг/1-р багц/, Гашуунсухайт гаалийн газарт 2 ширхэг/2-р багц/, Сүхбаатар аймаг дахь Бичигт гаалийн хороонд 1 ширхэг/3-р багц/ 150 тонны даацтай электрон автопүү нийлүүлж, угсарч, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-22 2013-07-22
12 Гаалийн Ерөнхий газрын харъяа Сэлэнгэ аймаг дахь “Алтанбулаг” боомтод зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-25 2013-07-25
13 ГЕГ-ын харъяа гаалийн газар, хороодын албан хэрэгцээнд бохирын машин 2 ширхэгийг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-25 2013-07-25
14 : Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газрын Цагааннуур боомтын АЗШНЦ-ын бохирын шугамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх, 1 ширхэг бохирын машин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. /2 багц /: 1. Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газрын Цагааннуур боомтын АЗШНЦ-ын бохирын шугамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх 2. 1ширхэг бохирын машин нийлүүлэх 2013-07-25 2013-07-25
15 Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд хяналт шалгалтын багаж хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 2013-07-09 2013-07-09
16 : Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд сүлжээний нөөц тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-08 2013-07-08
17 Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Гаалийн төв лабораторийн хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, 2013-07-08 2013-07-08
18 Ховд аймаг дахь гаалийн газрын Булган боомт, Хөвсгөл аймаг дахь гаалийн хорооны Ханх боомтын албан хэрэгцээнд 40кВт-ийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгүүр /дизель генератор/ нийлүүлж, суурилуулах нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-08 2013-07-08
19 Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд албан тасалгааны тавилга, эд хогшил, техник хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-07-01 2013-07-01
20 Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн боомтод гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж, худаг гарган худгийн барилга барих/1-р багц/, Шивэхүрэн, Гашуунсухайт боомтын ШНЦ-т ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах /2 багц/ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-06-17 2013-06-17
 
Тендер шалгаруулалтын нэр Хүлээж авах эцсийн огноо Нээх огноо
21 Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас хураагдаж улсын орлого болсон суудлын автомашинуудыг худалдах нээлттэй нийтийн дуудлага худалдаанд урьж байна. 0000-00-00 0000-00-00
22 Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтын ШНЦ-ын Төв байрны барилгын хүчитгэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, 04/2013 тоот тендер 2013-05-09 2013-05-09
23 ГЕГ-ын харъяа гаалийн газар, хороодын албан хэрэгцээнд бохирын машин 2 ширхэгийг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах,11/2013 тоот тендер 2013-05-09 0203-05-09
24 Өмнөговь аймаг дахь Шивээхүрэн гаалийн газарт 1 ширхэг/1-р багц/, Гашуунсухайт гаалийн газарт 2 ширхэг/2-р багц/, Сүхбаатар аймаг дахь Бичигт гаалийн хороонд 1 ширхэг/3-р багц/ 150 тонны даацтай электрон автопүү нийлүүлж, угсарч, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах,08/2013 тоот тендер 2013-05-09 2013-05-09
25 Гаалийн ерөнхий газрын албан хэрэгцээнд компютерийн вируснаас хамгаалах программ нийлүүлэх 03/2013 тоот харьцуулсан тендер 2013-03-21 2013-03-21
26 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газрын Цагааннуур боомтын АЗШНЦ-ын бохирын шугамын их засварын ажлыг гүйцэтгэх/1-р багц/, 1 ширхэг бохирын машин нийлүүлэх/2-р багц/ нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, 10/2013 тоот тендер 2013-05-06 2013-05-06
27 Гаалийн төв лабораторт тоног төхөөрөмж нийлүүлж, засвар үйлчилгээ хийх. 2013-05-02 2013-05-02
28 Гаалийн Ерөнхий газрын харъяа Сэлэнгэ аймаг дахь “Алтанбулаг” боомтод зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмж нийлүүлж, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2013-05-06 2013-05-06
29 Ховд аймаг дахь гаалийн газрын Булган боомтын АЗШНЦ-ын бүрдүүлэлтийн заалыг шинэчлэн засаж тохижуулах, инженерийн шугам сүлжээ болон халаалтын радиатор, 5*2 нийт 10 айлын орон сууцны дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний засвар, ажилчдын халуун усны газрын сантехникийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах харьцуулсан тендер 2013-04-16 2013-04-16
30 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа газар, хороодын албан хэрэцээнд зорчигчийн ачаа, тээш шалгах рентген төхөөрөмж 2 ширхэгийг нийлүүлж, суурилуулах тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна 2013-05-06 2013-05-06