mn GB
Mobile menu
ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

“Гааль-Бизнесийн зөвлөлдөх уулзалт” 2018 оны 12 сарын 14-ний өдөр 10.00 цагт “Чингис Хаан” зочид буудалд зохион байгуулагдана. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулагдах уг уулзалтанд Гадаад худалдаа эрхлэгч иргэн, ААН та...

САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭД БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭ…

Санхүү, эдийн засгийн салбарын төрийн байгууллагуудын дунд явагддаг “Спортын наадам-2018” тэмцээн энэ жил 11-р сарын 21-25 өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг тэмцээнд 13 байгууллага спортын 6 төрөлд хурд хүчээ сорьсноос багийн нийт дүнгээр 1-р байранд Монгол...

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГЭЭ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРНӨ

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮН…

   Монгол Улс, БНХАУ-ын Гаалийн байгууллагын Хилийн хамтарсан шалгалтын ажлын хэсгийн есдүгээр хуралдаан БНХАУ-ын Тяньжин хотноо боллоо.

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБАНЫ ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХОЁРДУГААР УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН Х…

Монгол-Оросын гаалийн байгууллагууд гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр 2017-2018 онуудад хийсэн ажлын дүнг хэлэлцэх, цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлын талаар харилцан санал солилцох, зарим асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор зохион байгууллагдсан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар,...

1281

Мэдээлэл өгөх, авах утас

1800-1281

Гааль сонсож байна
 org221 АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС
1800-1969
ЭНГИЙН УТАСНЫ ТАРИФААР

ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллах, холбогдох хууль, журмын дагуу сэлгэн ажиллуулах, ажлаас чөлөөлөх асуудлыг олон нийтэд явуулах,

Хагас жилийн байдлаар тус хэлтсээс сэлгэн ажиллуулахтай холбогдуулан нийт 8 удаагийн судалгааг гаргаж 456 гаалийн улсын байцаагч нарыг хамруулснаас нийт 334 гаалийн улсын байцаагч нарыг сэлгэн ажиллуулсан. /давхардсан тоогоор/ Үүнд:

- Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт- 80

- Буянт-Ухаа дахь гаалийн газарт-20

- Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газарт-10

- Дорнод аймаг дахь гаалийн газарт-25

- Гашуунсухайт дахь гаалийн газарт-20

- Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар -40

- Шивээхүрэн дэх гаалийн газарт-25

- Замын-Үүд дэх гаалийн газарт-30

- Орхон аймаг дахь гаалийн газарт-10

- Говь-Алтай аймгийн Бургастай дахь гаалийн хороо-10

- Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газарт-5

- Ховд-аймгийн Булган дахь гаалийн газарт-2

- Увс аймаг дахь гаалийн газарт- 5

- Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газарт-12

- Сайншанд дахь гаалийн газарт-10

- Завхан аймгийн Арцсуурь дахь гаалийн хороо-1 гаалийн улсын байцаагч нарыг сэлгэн ажиллуулсан.

Нийт системийн хэмжээнд ажиллаж буй гаалийн улсын байцаагч нараас нас, хүйс, гэрийн бүлийн байдал, хамаарал бүхий этгээд /садан, төрөл/, боловсрол, гаалийн байгууллагаас мөнгөн дэмжлэг, орон сууц авч байсан эсэх зэрэг судалгаа, хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа чөлөөний хугацаа дууссан талаархи судалгааг хэрхэн бөглөж ирүүлэх талаар харьяа гаалийн газар, хороодод заавар, зөвлөгөө чиглэл өгч, судалгааны маягтуудыг Cerp дээр байршуулан танилцуулсан.

Хагас жилийн байдлаар 1, 2 дугаар улирлын өвчлөл болон чөлөө авсан хүмүүсийн судалгааг гарган авахад өвчтэй-192, чөлөөтэй- 92 гэсэн судалгааг Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтэст нэгтгэн хүргүүлсэн.

Мөн Гаалийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны судалгааг сар бүр шилэн дансанд байршуулсан. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай /хүүхэд нь саажилттай, төрсөн эх нь цус харвалттай ухаангүй хэвтэрт байдаг учраас асрах хүнгүй гэх мэт/ нийт 5 гаалийн улсын байцаагч нарын асуудлыг судлан үзэж, удирдлагад танилцуулан УБГГ, БУГГ, УХШИГГазруудад сэлгэн ажиллуулсан.

Гаалийн байгууллагын үнэлэмжийг дээшлүүлэх, хууль, тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилт, үйл ажиллагааны онцлогийг олон нийтэд сурталчлах, хүний нөөцийн судалгааг тухай бүрт гаргаж, удирдлагад танилцуулах, холбогдох асуудлыг танилцуулах, холбогдох асуудлыг шийдвэрлүүлэх,

Гаалийн тухай хуулийн шинэчилсэн төсөлд 2-3 удаа ажлын хэсэгт саналаа хүргүүлсэн.

Мөн Төрийн захиргааны удирдлагын газарт "Гаалийн улсын байцаагчийн сэлгэн ажиллах журам"-ын төсөлд нийт 9 саналыг дотоод зурвасаар хүргүүлсэн.

Системийн хэмжээнд нийт 1115 гаалийн ажилтнуудын хувийн мэдээллийн талаарх нэгдсэн судалгааг үнэн зөв бодиттой гаргуулан авч, хүний нөөцийн програмд оруулсан. Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар, Замын-Үүд дэх гаалийн газар, Буянт-Ухаа дахь гаалийн газруудаас орон тоо дутуу ажиллаж буй харьяа гаалийн газар, хороодын хүний нөөцийн асуудлыг нөхөх зорилгоор 200 /давхардсан/ гаруй гаалийн ажилтнуудыг судалгаанд хамруулснаас 150 гаалийн улсын байцаагч нарыг харьяа гаалийн газар, хороод уруу сэлгэн ажиллуулсан.

Эхний хагас жилийн байдлаар Б ангилалын 342 тушаал, А ангилалын 138 тушаалыг тус тус батлан гаргасан. Үүнээс Б ангилалын тушаалыг дараах байдлаар ангилан авч үзвэл:

 1. Буцалтгүй тусламж, тэтгэмж олгох -7
  Нийт 7 ажилтанд 28 295 579 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг тус тус олгосон.
 2. Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай-132
  Нийт тушаалаар 334 /давхардсан тоогоор/ажилтныг ажлаас чөлөөлж, /сэлгэн ажиллуулах/ ажилд томилон ажиллуулсан.
 3. Ажилд томилох тухай-62
  Уг тушаалаар хүүхэд асрах чөлөө болон бусад чөлөөний хугацаагаа дуусган эргэн ажилдаа орох хүсэлт гаргасан /шинээр/ 61 хүнийг ажилд томилсон.
 4. Гаалийн улсын байцаагчийн эрх олгох тухай-10
  Нийт 15 хүнд ГУБ-ийн эрх олгож, 1 ажилтны эрхийг сэргээж ажилд томилсон.
 5. Шагнах тухай-3
  Энэхүү тушаалаар нийт 14 ажилтныг баярын бичиг, мөнгөн шагналаар шагнасан.
 6. Хүүхэд асрах чөлөө олгох, чөлөөний хугацааг сунгах тухай-19
  Нийт 12 ажилтанд хүүхэд асрах чөлөө олгож, 7 ажилтны чөлөөг сунгасан.
 7. Цалинтай болон цалингүй чөлөө олгох тухай-33
  Нийт 32 ажилтанд цалинтай болон цалингүй чөлөө олгосон.
 8. Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай- 2
  Уг тушаалаар нийт 2 ГУБ –д мэргэшлийн нэмэгдэл олгосон.
 9. Ажлаас чөлөөлөх тухай -23
  Нийт 23 ажилтан өөрийнхөө хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн болон өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон.
 10. Ажлаас түр чөлөөлөх тухай-5
  Энэ тушаалаар 5 ГУБ удаан хугацаагаар биеэ эмчлүүлэх болон сургалтад хамрагдахаар үүрэгт ажлаасаа түр чөлөөлөгдсөн.
 11. Ажлаас түр чөлөөлж, ажилд түр томилох тухай-1
  1 ГУБ түр тушаалаар сэлгэн ажилласан.
 12. Ажилд түр томилох тухай-10
 13. Албан тушаал бууруулах тухай-1
 14. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай-4
 15. Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай-4
 16. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай-2
 17. Дэмжлэг үзүүлэх тухай-1
 18. Албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх тухай-1
 19. Цалин нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай-3
 20. Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай-9
 21. Тогтоол хэрэгжүүлэх тухай-3
 22. Хувийн тэмдэг хүчингүй болгох-1
 23. Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай-2
 24. Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай-1
 25. Ажлаас чөлөөлж, ГЕГ-ын мэдэлд шилжүүлэх тухай-1
 26. Илүү цагийн нэмэгдэл олгох тухай-1
 27. Цолны нэмэгдлийг хэвээр хадгалах тухай-1

А ангилалын тушаалыг дараах байдлаар ангилан авч үзвэл:

 1. Ажлын хэсэг байгуулах тухай-15
 2. Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай-1
 3. Уулзалт, сургалтад оролцуулах тухай-29
 4. Гаалийн итгэмжлэл олгох тухай-6
 5. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрх олгох, сургалт зохион байгуулах тухай-2
 6. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг сунгах, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай-7
 7. Гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагааг хүчингүй болгох тухай-1
 8. Гаалийн итгэмжлэлийн хугацаа сунгах тухай-5
 9. Зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах тухай-21
 10. Комисс томилох тухай-11
 11. Төлөвлөгөө батлах тухай-1
 12. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-8
 13. Хөрөнгө гаргах, бүртгэх, шилжүүлэх, данснаас хасах тухай-5
 14. Зардлын төсөв батлах-1
 15. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцох-1
 16. Комиссын дарга томилох-1
 17. Гаалийн хяналтын бүсийн хэмжээг тогтоох -2
 18. Улсын төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарь батлах, түүний гүйцэтгэлийг зохион байгуулах тухай -2
 19. Уртасгасан цагаар ажиллуулах тухай-1
 20. Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай-4
 21. ГУБ-ийн эрх олгох сургалт зохион байгуулах тухай-1
 22. Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрлийн нэрийг шилжүүлэх тухай-1
 23. Гаалийн цом тэмцээн зохион байгуулах тухай-1
 24. Ажил үүрэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай-1
 25. УБГГ, БУГГ,УХШИГГ,Горхи Мэлхий хадны амралтын газрын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын үр дүнгээр өгсөн зөвлөмжийн дагуу ажил сайжруулах тухай-4
 26. Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай-1
 27. Журам батлах тухай-2
 28. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай-2
 29. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай-1
banner 1
 

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Prev Next
ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

“Гааль-Бизнесийн зөвлөлдөх уулзалт” 2018 оны 12 сарын 14-ний өдөр 10.00 цагт “Чингис Хаан” зочид буудалд зохион байгуулагдана. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр...

Дэлгэрэнгүй
САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭД БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-20…

Санхүү, эдийн засгийн салбарын төрийн байгууллагуудын дунд явагддаг “Спортын наадам-2018” тэмцээн энэ жил 11-р сарын 21-25 өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг тэмцээнд 13 байгууллага спортын 6...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГЭЭ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРНӨ

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯН…

   Монгол Улс, БНХАУ-ын Гаалийн байгууллагын Хилийн хамтарсан шалгалтын ажлын хэсгийн есдүгээр хуралдаан БНХАУ-ын Тяньжин хотноо боллоо.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБАНЫ ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХОЁРДУГААР УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРО…

Монгол-Оросын гаалийн байгууллагууд гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр 2017-2018 онуудад хийсэн ажлын дүнг хэлэлцэх, цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлын талаар харилцан санал солилцох, зарим...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛ…

        2018.11.07-ны өдөр Хуулийн хэлтсийн ГУАБ Ч.Тамираа, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн ГУАБ Д.Цэндсүрэн нар “Төрийн албаны тухай хуулийн товч танилцуулга”, Хүний нөөцийн хэлтсийн ГУБ Б.Сумъяасүрэн...

Дэлгэрэнгүй
ДГБ-ЫН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” ҮНДЭСНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ДГБ-ЫН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР…

Монголын гаалийн байгууллага ДГБ-ын “Удирдлагын манлайлал, хөгжлийн хөтөлбөр” хэмээх нэр хүндтэй сургалтыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах хүсэлтийг ДГБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт илэрхийлсний дагуу...

Дэлгэрэнгүй
ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ВАЛЮТЫГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДҮҮЛЭХЭЭС ЗАЙЛСХИЙЖ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЖЭЭ

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ВАЛЮТЫГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭД…

     Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд 2018 оны аравдугаар сарын 12-ны өдөр Бээжин-Улаанбаатар чиглэлийн онгоцоор ирсэн зорчигчийн гар тээшнээс их хэмжээний бэлэн...

Дэлгэрэнгүй
“ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХИЛ ДАМНАСАН ХУУЛЬ БУС ХУДАЛДААГ БУУРУУЛАХ, ХИЛ ОРЧМЫН ИРГЭДИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” ТӨСӨЛ ЭРСДЭЛ БҮХИЙ ХОЁР ХИЛИЙН БООМТОД ХЭРЭГЖИНЭ

“ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХИЛ ДАМНАСАН ХУУЛЬ БУС ХУДАЛДА…

     Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг нь Их Британийн Засгийн газрын санхүүжилтээр “Зэрлэг амьтны хил дамнасан хууль бус худалдааг бууруулах, хил орчмын иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦЭНГЭЭНТ АХА-2018 ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ДУНД “ТАНИН МЭДЭ…

Гаалийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны түүхт 106 жилийн ойн баярын хүрээнд нийт гаалийн улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын байцаагч нарын албаны ёс зүй, мэдлэг чадвар, бүтээлч...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ТЭС ДЭХ САЛБАРЫН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА УВС АЙМАГ ДАХЬ …

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Гаалийн ерөнхий газрын...

Дэлгэрэнгүй