mn GB
Mobile menu
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН 2019 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН 2019 ЗОХИОН БАЙГУУ…

Гаалийн байгууллага 2018 онд Монгол Улсын төсөвт 2.19 их наяд төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 2.73 их наяд төгрөгтөвлөрүүлж төлөвлөгөөг124.6хувиар буюу 538.9 тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлжээ.

УЛСЫН ХИЛЭЭР ЭМ ТАРИА ХУУЛЬ БУСААР ХИЛ НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЛАА

УЛСЫН ХИЛЭЭР ЭМ ТАРИА ХУУЛЬ БУСААР ХИЛ НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЛАА

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын “Ачаа тээш” дэх гаалийн хяналтын бүсэд Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсаас 2019 оны 01-р сарын 04-ний өдөр тус улсын иргэн С-ийн нэр дээр ирсэн 30 кг эрүүл мэндийн гэх...

ГААЛИЙН  ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД СА…

Гаалийн ерөнхий газраас нийтээр дагаж мөрдөх журмын төслүүдэд санал авч байна.  САНАЛ ӨГӨХ

ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

“Гааль-Бизнесийн зөвлөлдөх уулзалт” 2018 оны 12 сарын 14-ний өдөр 10.00 цагт “Чингис Хаан” зочид буудалд зохион байгуулагдана. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулагдах уг уулзалтанд Гадаад худалдаа эрхлэгч иргэн, ААН та...

1281

Мэдээлэл өгөх, авах утас

1800-1281

Гааль сонсож байна
 org221 АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЭХ УТАС
1800-1969
ЭНГИЙН УТАСНЫ ТАРИФААР

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Монгол Улс 1991 онд Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай 1952 оны Конвенцийг хүлээн зөвшөөрснөөр уг байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болсон түүхтэй. Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл 1994 оноос Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ) нэртэй болсон бөгөөд одоогоор 179 орны гаалийн байгууллагыг нэгтгэсэн Засгийн газар хоорондын олон улсын нэр хүндтэй байгууллага болоод байна.

Монгол улс ДГБ-ын гишүүн орон болсноор уг байгууллагын тулгуур Конвенциуд болох Барааг кодлох, тодорхойлох тухай Конвенцид 1993 онд, Барааг түр хугацаагаар нэвтрүүлэх тухай Станбулын Конвенцид 2002 онд, Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай Киотогийн Конвенцид 2006 онд тус тус нэгдэн орсон.

МУГЕГ нь ДГБ болон олон улсын бусад байгууллага тухайлбал НҮБ, ДХБ зэрэг байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж ирсний дээр Еврогааль, Ази Номхон далайн бүс нутгийн орнуудын гаалийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэнтэй холбогдсон
өөрчлөлтийг гаалийн байгууллагад хийж, хамтран төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж ирсэн юм.

Мөн бусад орнуудын гаалийн байгууллагуудтай хоёр талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, тэдний туршлагаас судлах, боловсон хүчнийг давтан сургах, хамтран семинар, сургалт зохион байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар ОХУ, БНХАУ, БНУУ, БНСУ, АНУ, БНПУ, Их
Британи, Казахстан, Болгар, Чех, Турк, Украин, Киргиз, БНЭУ, ББНУ, БНСВУ зэрэг улстай “Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай” Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, санамж бичиг байгуулаад байна.

Энэ хугацаанд Дэлхийн гаалийн байгууллагын ээлжит Чуулган, Бүс нутгийн гаалийн дарга нарын бага хурал, Бүс нутгийн холбоо баригч нарын уулзалт, гаалийн зөрчлийн талаар холбоо баригч нарын уулзалт, Азийн Хөгжлийн Банкны Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
хөтөлбөрийн уулзалтуудад идэвхитэй оролцож ирсэн юм.

ДГБ-аас гаргаж буй баримт бичиг, зөвлөмж, аргачлалын дагуу гаалийн арга ажиллагааг боловсронгуй болгох замаар гадаад худалдаанд оролцогчдод гаалийн таатай орчин бүрдүүлэх бололцоог хангах зорилгоор “ТИР карней ашиглан дамжин өнгөрөх горимоор барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай “НҮБ-ын конвенц, “Барааг хилээр түр хугацаагаар нэвтрүүлэх тухай”
Станбулын конвенцид Монгол Улс нэгдэн орохтой холбогдуулан конвенциудыг орчуулах, судалгаа хийх, санал боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, УИХ-д өргөн барьж шийдвэрлүүлсэн. Мөн “Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг
уялдуулах, хялбарчлах тухай” Киотогийн конвенцийн шинэчилсэн хувилбарыг бүх хавсралтын хамт Монгол хэлнээ орчуулж, гаальчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор гаалийн холбогдолтой олон улсын 14 конвенцийг эмхэтгэн хэвлүүлсэн.

Гаалийн Ерөнхий газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг, чиглэл нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг
Гаалийн байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг гаалийн бодлого, тэргүүлэх чиглэл, стратегитай уялдуулан хөгжүүлж, өргөжүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны чиглэл
ДГБ, олон улсын бусад байгууллага, гадаад орны гаалийн байгууллагуудтай гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлж, хоёр талт болон олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан үр ашигтай байх нөхцлийг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ авах замаар гаалийн гадаад харилцааг хөгжүүлэх

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, Дэлхийн Гаалийн Байгууллагаас боловсруулан гаргасан гэрээ, конвенц, стандарт, зөвлөмж, техник арга ажиллагаанд нийцүүлэн сайжруулах арга хэмжээ авах

Олон улсын түвшинд хэрэглэгдэж байгаа дэвшилтэт арга барил, технологи, техник ажиллагааны талаар судалж санал, зөвлөмж боловсруулах, гаалийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, техник туслалцааны шугамаар гаалийн байгууллагад төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх дэмжлэг туслалцаа, санхүүжилт хайх

Гаалийн асуудлаар Дэлхийн гаалийн байгууллага, түүний гишүүн орнууд болон олон улсын бусад байгууллагууд, дипломат төлөөлөгчдийн газартай харилцах

Гаалийн асуудлаар нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах, олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах санал боловсруулах, гэрээнд нэгдэх, хэлэлцээр байгуулах ажлыг зохион байгуулах

ГЕГ-ын төлөөлөгчдийн гадаад орнуудад хийх айлчлал, олон улсын хурал, семинар симпозиум, сургалтад оролцох асуудал, ГЕГ-ын урилгаар гадаад орнуудаас ирэх зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авах ажлыг хариуцан зохион байгуулах

banner 1
 

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Prev Next
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН 2019 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨ…

Гаалийн байгууллага 2018 онд Монгол Улсын төсөвт 2.19 их наяд төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 2.73 их наяд төгрөгтөвлөрүүлж төлөвлөгөөг124.6хувиар буюу 538.9 тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ХИЛЭЭР ЭМ ТАРИА ХУУЛЬ БУСААР ХИЛ НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЛАА

УЛСЫН ХИЛЭЭР ЭМ ТАРИА ХУУЛЬ БУСААР ХИЛ НЭВТРҮ…

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын “Ачаа тээш” дэх гаалийн хяналтын бүсэд Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсаас 2019 оны 01-р сарын 04-ний өдөр тус улсын...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН  ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ…

Гаалийн ерөнхий газраас нийтээр дагаж мөрдөх журмын төслүүдэд санал авч байна.  САНАЛ ӨГӨХ

Дэлгэрэнгүй
ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

ГААЛЬ-БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ 2018

“Гааль-Бизнесийн зөвлөлдөх уулзалт” 2018 оны 12 сарын 14-ний өдөр 10.00 цагт “Чингис Хаан” зочид буудалд зохион байгуулагдана. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр...

Дэлгэрэнгүй
САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-2018" ТЭМЦЭЭНД ДЭД БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

САНГИЙН САЙДЫН НЭРЭМЖИТ "СПОРТ НААДАМ-20…

Санхүү, эдийн засгийн салбарын төрийн байгууллагуудын дунд явагддаг “Спортын наадам-2018” тэмцээн энэ жил 11-р сарын 21-25 өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг тэмцээнд 13 байгууллага спортын 6...

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГЭЭ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРНӨ

МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЯН…

   Монгол Улс, БНХАУ-ын Гаалийн байгууллагын Хилийн хамтарсан шалгалтын ажлын хэсгийн есдүгээр хуралдаан БНХАУ-ын Тяньжин хотноо боллоо.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН  ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБАНЫ ГААЛИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХОЁРДУГААР УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ОРО…

Монгол-Оросын гаалийн байгууллагууд гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр 2017-2018 онуудад хийсэн ажлын дүнг хэлэлцэх, цаашид энэ чиглэлээр хийх ажлын талаар харилцан санал солилцох, зарим...

Дэлгэрэнгүй
ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ТӨРИЙН АЛ…

        2018.11.07-ны өдөр Хуулийн хэлтсийн ГУАБ Ч.Тамираа, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн ГУАБ Д.Цэндсүрэн нар “Төрийн албаны тухай хуулийн товч танилцуулга”, Хүний нөөцийн хэлтсийн ГУБ Б.Сумъяасүрэн...

Дэлгэрэнгүй
ДГБ-ЫН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” ҮНДЭСНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ДГБ-ЫН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР…

Монголын гаалийн байгууллага ДГБ-ын “Удирдлагын манлайлал, хөгжлийн хөтөлбөр” хэмээх нэр хүндтэй сургалтыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах хүсэлтийг ДГБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт илэрхийлсний дагуу...

Дэлгэрэнгүй
ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ВАЛЮТЫГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭДҮҮЛЭХЭЭС ЗАЙЛСХИЙЖ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ЗАВДЖЭЭ

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ВАЛЮТЫГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МЭД…

     Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд 2018 оны аравдугаар сарын 12-ны өдөр Бээжин-Улаанбаатар чиглэлийн онгоцоор ирсэн зорчигчийн гар тээшнээс их хэмжээний бэлэн...

Дэлгэрэнгүй