mn GB
Mobile menu

Дэлхийн гаалийн байгууллага Уялдуулсан системийн тухай Конвенцийн 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэв

dgb

Дэлхийн гаалийн байгууллага /ДГБ/ 2018 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр Уялдуулсан Системийн Хорооны 61 дүгээр хуралдааны эхэнд Уялдуулсан Системийн тухай олон улсын конвенцийн 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэх арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд гишүүн орнуудын гаалийн байгууллагын болон олон улсын байгууллагын төлөөлөл, хүндэт зочид, Дэлхийн гаалийн байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газрын ажилтнууд зэрэг нийт 150 орчим хүн оролцсон байна.

Дэлгэрэнгүй: Дэлхийн гаалийн байгууллага Уялдуулсан системийн тухай Конвенцийн 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэв