mn GB
Mobile menu

ТАТВАРЫН БАГЦЫН III ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЗӨВЛӨМЖ БАРИМТ БИЧИГ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Laboratory

      Гаалийн лабораторийн зөвлөмж нь гаалийн байгууллагуудын лаборатори байгуулах, шинэчлэн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх гарын авлага юм. Тус баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах V хавсралтад бүс нутгийн лабораторийн холбоо барих мэдээлэл, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийн холбоосыг шинээр нэмж өгсөн байна. Бүс нутгийн гаалийн лаборатори нь бүс нутгийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд онцгой үүрэгтэй бөгөөд сургалт, мэдээллээр гишүүн орнуудаа хангадаг. Түүнчлэн V хавсралтад Уялдуулсан системийн хорооны 61 дэх хуралдаанаас батлан гаргасан “Бүс нутгийн гаалийн лаборатори байгуулах процедур, тавигдах шаардлага” хэсгийг тусгаж өгсөн. Бүс нутгийн гаалийн лабораторийн сүлжээнд нэгдэх хүсэлтэй гишүүн орнуудад дээрх статус авах шалгуур хангасан эсэхээ тодорхойлоход энэ нь туслах юм. Уг баримт бичгийг шинэчилсэн хувилбараар нь Англи болон Франц хэл дээр Дэлхийн гаалийн байгууллагаас авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй: ТАТВАРЫН БАГЦЫН III ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЗӨВЛӨМЖ...

Дэлхийн гаалийн байгууллага Уялдуулсан системийн тухай Конвенцийн 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэв

dgb

Дэлхийн гаалийн байгууллага /ДГБ/ 2018 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр Уялдуулсан Системийн Хорооны 61 дүгээр хуралдааны эхэнд Уялдуулсан Системийн тухай олон улсын конвенцийн 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэх арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд гишүүн орнуудын гаалийн байгууллагын болон олон улсын байгууллагын төлөөлөл, хүндэт зочид, Дэлхийн гаалийн байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газрын ажилтнууд зэрэг нийт 150 орчим хүн оролцсон байна.

Дэлгэрэнгүй: Дэлхийн гаалийн байгууллага Уялдуулсан системийн тухай Конвенцийн 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэв