mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭЭР АМЬДААР НЬ АДУУ ГАРГААГҮЙ ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ДОРНОД АЙМГИЙН ГААЛИЙН ГАЗАР БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХАРИУЦЛАГАТАЙГААР МЭДЭГДЖЭЭ.

Лого

Дорнод аймгийн хилээр 2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр олон тооны адууг амьдаар нь гаргасан тухай мэдээлэл цахим болон Фэйсбүүк хуудсанд гарчээ.

Энэхүү мэдээллийн дагуу Дорнод аймгийн Гаалийн газар болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас гаалийн хяналтын бүсээр одоогийн байдлаар ямар нэгэн амьд адуу экспортлогдоогүй талаар албан бичиг хүргүүлсэн байна.

1240

2017.01.09