mn GB
Mobile menu

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТАЙЛАН

logo

Эдийн засгийн түншлэлийн тухай 2016 оны 06-р сарын 07-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Монгол Улс, Япон Улсын хоорондын хэлэлцээр, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн импортын бараанд хөнгөлөлттэй, нэн тааламжтай, ердийн тариф хэрэглэх тухай заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 101-р тогтоолоор баталсан “Импортын барааны гарал үүслийн дүрэм”-ийг 2017 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхлэх тул “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.

Нээлттэй_хаалганы_өдрийн_тайлан2.pdf