mn GB
Mobile menu

"СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ"-ЫГ ДАХИН ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

logo blue

Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс санал авах замаар Гаалийн байгууллагын үйлчилгээнд чанартай, хүртээмж, сэтгэл ханамжийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр  аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэлтийн дагуу гаргадаг лавлагаа тодорхойлолтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/114 дугаар тушаалаар батлагдсан “Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”-ыг дахин шинэчлэн боловсруулж, төслийг  хүргүүлж байна. Иймд, журмын төсөлд та саналаа өгнө үү.

Статистикийн мэдээлэл лавлагаа авах хүсэлтийг шийдвэрлэх тухай журамд өөрчлөлт оруулах санал