mn GB
Mobile menu

Стратегийн Хүнсний Талаарх Нийтлэг Асуулт, Хариулт

Стратегийн хүнс гэж юу вэ?

Хүнсний тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу СТРАТЕГИЙН ХҮНС гэдэг нь Монгол хүний физиологийн хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай малын мах, малын сүү, тарианы үр, улаанбуудай, гурил, ундны усыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй: Стратегийн Хүнсний Талаарх Нийтлэг Асуулт, Хариулт

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН ГААЛИЙН ЗАМУУДЫН ЖАГСААЛТ

Гарчиг, эсвэл "Дэлгэрэнгүй" гэсэн хэсэгт дарж хуваарийг үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй: ГЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН ГААЛИЙН ЗАМУУДЫН ЖАГСААЛТ

АТА Карней

АТА Карней

АТА карней нь улсын хилээр түр хугацаагаар оруулах нэр бүхий барааны хувьд гаалийн болон бусад хураамж төлөлгүйгээр, гаалийн мэдүүлгийг орлон олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг гаалийн бичиг баримт юм.

АТА карней гэдэг үг нь “Admission Temporaire/Temporary Admission” гэсэн франц, англи үгнүүдийн эхний үсгүүдийн товчлол бөгөөд “Түр хугацааны зөвшөөрөл” гэсэн утгатай.

Дэлгэрэнгүй: АТА Карней