mn GB
Mobile menu

УЛСЫН ТӨСВИЙН ГААЛИЙН ОРЛОГЫН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

УЛСЫН ТӨСВИЙН ГААЛИЙН ОРЛОГЫН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГАТАЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВИАР

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВИАРЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Улсын төсвийн гаалийн орлого

УЛСЫН ТӨСВИЙН ГААЛИЙН ОРЛОГЫН 2012 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

Гаалийн байгууллага 2012 оны эхний 11 сард Улсын төсөвт 1872497.7 сая төгрөгийн орлого оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 1318198.0 сая төгрөгийн орлого оруулж, төлөвлөгөө 70.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс татварын орлогын 1826167.5 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс гүйцэтгэлээр 1266094.1 сая төгрөгийн орлого оруулж төлөвлөгөө 69.3 хувийн гүйцэтгэлтэй буюу 560.0 тэрбум төгрөгөөр тасарсан.

Дэлгэрэнгүй: Улсын төсвийн гаалийн орлого