mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

- Үнийн нэхэмжлэх
- Сав баглаа боодлын тодорхойлолт
- Бараа худалдах, худалдан авах тухай гэрээ
- Тухайн бодисын үйлдвэрлэгчийн сертификат
- Гарал үүслийн гэрчилгээ /шаардлагатай тохиолдолд/
- ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
- Эрх бүхий байгууллагын зєвшєєрєл /БОНХЯ, ҮХААЯ, ЭМЯ, АМГТХЭГ-г.м/ шаардлагатай тохиолдолд
- Бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичиг баримтууд

ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ ҮНДЭСЛЭН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙЖ, УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

ГААЛИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ЖАГСААЛТ

ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ, БАХАА БҮТЭЭНДЭХҮҮНЭЭС ДЭЭЖ АВАХ АРГАЧЛАЛУУД