mn GB
Mobile menu

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ (Гадаад худалдаанд оролцогчдод өгөх зөвлөмж)

Гадаад худалдаанд оролцогч нарт бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын тухай ойлголт, эрх зүйн орчин, энэхүү шалгалтаар илэрч буй нийтлэг зөрчил, цаашид анхаарах асуудлын хүрээнд зөвлөмж өгөх зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж хуулж авч үзнэ үү.