mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

- Үнийн нэхэмжлэх
- Сав баглаа боодлын тодорхойлолт
- Бараа худалдах, худалдан авах тухай гэрээ
- Тухайн бодисын үйлдвэрлэгчийн сертификат
- Гарал үүслийн гэрчилгээ /шаардлагатай тохиолдолд/
- ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
- Эрх бүхий байгууллагын зєвшєєрєл /БОНХЯ, ҮХААЯ, ЭМЯ, АМГТХЭГ-г.м/ шаардлагатай тохиолдолд
- Бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичиг баримтууд

Гаалийн төв лаборатори

МУГЕГ-ын дэргэдэх Гаалийн лаборатори нь гаалийн ерөнхий газрын даргын 1996 оны 11-р сарын 01-ний өдрийн №358 тушаалаар анх байгуулагдсан бөгөөд улсын хилээр нэвтрүүлж буй барааг гаалийн зорилгоор шинжилж, тухайн барааны тарифын ангиллын кодыг Дэлхийн гаалийн байгууллагаас баталсан “Барааг тодорхойлох кодлох уялдуулсан систем”-ийн тухай олон улсын Конвенцийн дагуу тодорхойлох, мансууруулах болон сэтгэц нөлөөт бодисыг таньж илрүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус лаборатори нь 2003 оноос хойш Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас 4 дэх удаагаа итгэмжлэгдэн дараах төрлийн шинжилгээ хийх итгэмжлэгдсэн лабораторийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

· Хар, тамхи мансууруулах болон сэтгэц нөлөөт бодис
· Химийн бодис /тэсрэх бодис/
· Согтууруулах ундаа
· Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн
· Нефтийн бүтээгдэхүүн
· Ноос ноолуур, ширхэгт материал, ээрмэл
· Эрдэс түүхий эд

2003, 2010 онд Азийн Хөгжлийн банкны төслийн дагуу 1,6 сая долларын үнэ бүхий орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдсэн бөгөөд Хийн хромато - масс спектрометр, Нил улаан туяаны спектрометр, IONSCAN - 400B, XRF - Рентген флоуресценци, UV - Хэт ягаан туяаны спектрометр, Ноос ноолуур, малын гаралтай ширхэгтийн голч тодорхойлох хагас автомат багаж, Ээрмэлийн децитекс тодорхойлох ороох төхөөрөмж, Даавууны 1м2-ийн жин тодорхойлох багаж зэрэг орчин үеийн өндөр мэдрэмжтэй шинжилгээний багаж төхөөрөмжөөр сорилт, шинжилгээ хийж байна.

Салбар лабораторийн талаар

Гаалийн төв лаборатори нь өөрийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, гадаад худалдааг дэмжих, гаалийн бүрдүүлэлтийн цаг хугацааг хэмнэх, бизнес эрхлэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчлэх зорилгоор Замын-Үүд ГГ, Сэлэнгэ ГГ, Баян-Өлгий ГГ, Чойр дахь ГС, Дорнод дахь ГГ, Бичигт ГХ-нд 6 салбар лабораториудыг байгуулан ажиллуулж, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллаж байна.

Гаалийн салбар лабораториудад согтууруулах ундаа, түүхий нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хайлуур жонш, химийн бодис, хар тамхи, мансууруулах бодисыг тус тус шинжлэн, ангиллын кодыг тодорхойлон дүгнэлт гаргаж байна.

Гаалийн салбар лабораториудыг байгуулснаар гадаад худалдааг хөнгөвчилж, гаалийн бүрдүүлэлтийн цаг хугацааг 2-3 дахин багасгаж, бизнес эрхлэгчдэд хурдан шуурхай үйлчлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон.